XIII edycja konkursu plastycznego „Poezja i bajka słowem i pędzlem malowana”

398

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem ogłasza XIII Edycję Konkursu Plastycznego pod patronatem Wójta Gminy Zamość „POEZJA I BAJKA SŁOWEM I PĘDZLEM MALOWANA”

Regulamin Konkursu Plastycznego:

 

I etap gminny:

 1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny.
 2. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń przedszkola i szkoły podstawowej oraz dorośli mieszkańcy Gminy Zamość.
 3. Uczestnik konkursu plastycznego powinien złożyć pracę obrazującą tekst wybranego poety lub pisarza polskiego, odnoszący się do kręgu tematycznego: książka, czytelnik, biblioteka lub własnej interpretacji hasła Tygodnia Bibliotek – „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
  • Dodatkowo do pracy należy dołączyć tekst utworu, swoje dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
 4. Ilość prac plastycznych jest nieograniczona, a technika wykonania dowolna.
 5. Prace należy złożyć do 23.10.2021 r. do Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem (Adres: Mokre 116; 22-400 Zamość, tel. i fax. 84 6166564, e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl).
 6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem (o terminie rozstrzygnięcia konkursu osoby zainteresowane zostaną poinformowane indywidulanie).
 7. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Dyrektora Biblioteki. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą do II etapu.
 8. Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych:
  • I – oddziały przedszkolne i kl. 0,
  • II – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
  • III – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
  • IV – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej,
  • V – osoby dorosłe.

   W każdej kategorii wiekowej komisja wyłoni jedno I, II i III miejsce oraz maksymalnie 10 wyróżnień. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody za udział w konkursie.

 9. Wymagane jest: oświadczenie uczestnika konkursu, zgoda na wykorzystanie wizerunku, a w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz zamieszczanie zdjęć na stronach Internetowych i w prasie przez organizatorów konkursu.
 10. Regulamin i druk zgody dostępny jest na Facebooku i stronach Internetowych: https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Mokrem
  http://bibliotekamokre.pl i www.gminazamosc.pl
 11. Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem tel. (84) 6166564, w godz. 9:00 – 16:00

 

II etap ogólnopolski:

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione w ramach konkursu „Poezja i bajka słowem i pędzlem malowana”, zostaną przesłane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie i wezmą udział w konkursie ogólnopolskim ph. „Poezją malowane”.
 2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Poezją malowane”, odbędzie się w maju 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie.

Serdecznie zapraszamy
Elżbieta Stankiewicz Dyrektor Biblioteki

Zgody RODO