Wkrótce minie rok od zebrania sołeckiego…

255

PYTANIE:

Witam. Mija kilka miesięcy od ostatniego mojego maila. Wkrótce minie rok od zebrania sołeckiego w …….. Te dwie daty łączy jedno – droga oznaczona numerem 587. Remont, przebudowa, budowa, roboty zachowawcze, można różnie nazwać to co już powinno być wykonane. A co mamy? Otóż nic nie mamy, przez rok nie zrobiono nic, zupełnie nic. Pisałem o wykonaniu pewnego „odboju” tak żeby woda spływająca drogą gruntową nie niosła ziemi (namułu) na drogę asfaltową, przypomnę tylko że podczas intensywnych opadów atmosferycznych namuloną ziemię można w odległości około 500 metrów przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Tym razem na pewno nie będę na zebraniu sołeckim ……. więc nie będzie też wniosku z 15 podpisami, mam nadzieję że sołtys wraz z radą sołecką złożą odpowiedni wniosek o odpowiedniej treści. Zadanie można sfinansować poprzez likwidację dotowania wody (70 groszy za metr sześcienny) lub wprowadzenie opłaty – podatku od budynków mieszkalnych, średnio 30-70 złotych za budynek w zależności od metrażu. Ww opłaty mogą obowiązywać w 2022 i 2023 roku. Dziękuję.
31.08.2021

Witam. 31 sierpnia skreśliłem kilka słów do Pana, niestety do chwili obecnej nie doczekałem się odpowiedzi, nawet zdawkowej. Rozumiejąc pewien natłok spraw i wydarzeń, czasami spraw bolesnych jednak ponownie proszę o kilka słów odpowiedzi. Dziękuję

16.10.2021

 

ODPOWIEDŹ:

Witam.
Na początek przepraszam za tak długie milczenie. Nic mnie nie usprawiedliwia, więc pominę tłumaczenie się.
Po Pana pierwszym e-mailu, przed zebraniem wiejskim w ……., byłem na przedmiotowej drodze. Moim zdaniem jej stan nie wymaga dodatkowych interwencji. Mam na myśli oczywiście standard utrzymania dróg dojazdowych do gruntów rolnych (pól). Rozumie i szanuję oczekiwania Mieszkańców w zakresie realizacji gminnych zadań, ale mam też świadomość gminnych i polskich ograniczeń finansowych, a w związku z tym także decyzyjnych. Nową polską rzeczywistość próbujemy budować dopiero od 32 lat. Zmieniamy obraz naszych Sołectw, nadrabiamy czas zaborów, wojen i powojennych podziałów Europy. Wiele jeszcze przed nami. Dla otaczającej Miasto wiejskiej Gminy Zamość najważniejsze wyzwania to wciąż trwałe nawierzchnie dróg w terenach zabudowy mieszkaniowej, rozbudowa sieci wodociągowych i bezpieczeństwo na drogach publicznych (chodniki, oświetlenie uliczne). Wyzwaniem dla nas jest także finansowanie utrzymania 12 Szkół ośmioklasowych. Przy tych i innych potrzebach drogi dojazdowe do pól długo jeszcze będą miały nawierzchnię gruntową, ewentualnie ulepszaną kamieniem. Nie przyśpieszymy procesu realizacji słusznych wniosków Mieszkańców propozycjami o których Pan wspomina w e-mailu. Dopłaty do ceny wody i ścieków w 2020 roku to 140 000 zł. Od sierpnia tego roku odstąpiono od ich stosowania. W Gminie Zamość nie ma podatku od budynków mieszkalnych. Przy stawce maksymalnie możliwej (0,89 zł za m²) być może mielibyśmy w budżecie dodatkowe 700 000 zł. Przy stawce 0,50 zł za m² byłoby to około 430 000 zł. Czy są warunki do wprowadzenia tego podatku w Gminie Zamość? Moją odpowiedzią na pytanie jest brak tego podatku w 2022 roku. O stanie gminnych finansów od kilku lat decydują koszty funkcjonowania 12 Szkół ośmioklasowych, oraz wzrost cen wszystkiego co służy realizacji gminnych zadań. Energię elektryczną w 2022 roku będziemy kupować w cenie o 53% większej niż w roku bieżącym. To już po przetargu, podpisana umowa. Roczne koszty energii oświetlenia ulicznego to około 800 000 zł. Łatwo policzyć ile więcej zapłacimy w przyszłym roku. Miasto Zamość za komunikację podmiejską w wydaniu tego co obecnie kursuje w 2022 roku chce o 220 000 zł więcej. Administracja przedłożyła mi już projekt budżetu przyszłego roku w zakresie własnych dochodów i wydatków bieżących. Porównanie ich z rokiem 2019 przyprawia o zawrót głowy. Dochody bieżące wzrosły o prawie 9 000 000 zł a wydatki aż o ponad 16 500 000 zł. Takich faktów nikt w mediach nie podaje.
Więcej o realizacji wniosków Mieszkańców i stanie gminnych finansów po uchwaleniu budżetu Gminy 2022 roku i po finansowym rozliczeniu bieżącego. Już dzisiaj widać jednak, że gminne finanse nie wytrzymują skutków oświatowej reformy lat 2016-2019 i prawie już 7% inflacji.

Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji. Obiecują szybszą reakcję.

Ryszard Gliwiński
31.10.2021r.