Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

796

SAO.8030.2.2021

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ
Z DNIA 15.01.2021

Na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego nr ZK-III.68.16.2021 z dnia 12.01.2021r. Samorząd Gminy Zamość będzie realizował zadanie pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Transport będzie zapewniony osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie ,,R” lub ,,N” lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie transportu osób oraz informacji o szczepieniach w Urzędzie Gminy Zamość jest Aneta Zygmunt.

Nr infolinii 501 943 873 w godzinach od. 7.30 do 15.30.

 

UWAGA!

Na dowóz do punktu umawiamy się WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy:

 • mamy wyznaczony termin szczepienia;
 • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie.\

Umówienia dowozu należy dokonać niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia.

 

Urząd Gminy Zamość nie prowadzi rejestracji osób do szczepienia  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

 • Poprzez całodobową bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL, oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie  o terminie szczepienia. Rejestracji można dokonać osobiście bądź przez osobę bliską z rodziny.
 • Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień.
 • Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu gov.pl (dla osób posiadających profil zaufany).

 

Terminy rejestracji osób do szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

 • Osoby powyżej 80 roku życia w okresie od 15 stycznia do 21 stycznia 2021r..
 • Osoby powyżej 70 roku życia w okresie od 22 stycznia 2021r.

 

Termin szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od dnia 25 stycznia 2021r.

 

Wykaz  punktów szczepień na terenie Gminy Zamość:

 • Małgorzata Kozłowska- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Ośrodek Zdrowia w Lipsku, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  Lipsko 239, 22-400 Zamość   tel. 084 671 38 07
 • WYSOMED-LEKARZE Joanna Pasternak-Czochrowska, Janusz Bentkowski
  Spółka Partnerska, Przychodnia Lekarza Rodzinnego WYSOMED Wysokie 152, 22-400 Zamość tel. 084 616 63 17

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień jest dostępnych pod adresem: www.gov.pl/web/szczepimysie

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński