Rozstrzygnięcie XV-tej Edycji Konkursu Plastycznego „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”

105

XV-ta Edycja Konkursu “Anioły, Aniołki, Aniołeczki” przebiegła w tym roku, w brew pozorom, bezproblemowo. Pomimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, na tegoroczny konkurs plastyczny z aniołkiem w roli głównej wpłynęło łącznie 241 prac, które zostały ocenione w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkolaczki i klasy 0; kl. I – III; kl. IV – VI; kl. VII – VIII i Liceum; osoby dorosłe. Dodatkowo wprowadzona w roku ubiegłym kategoria prac rodzinnych, znalazła swoją kontynuację również w XV-tej edycji.

Dokładnie 14 stycznia br., komisja konkursowa zgodnie przyznała 135 nagród i wyróżnień, co stanowi blisko połowę z ogólnej liczby uczestników (wszystkich zainteresowanych i ciekawych ostatecznych wyników, odsyłam do naszej strony Internetowej oraz relacji facebookowych: http://bibliotekamokre.pl/; https://www.facebook.com/Biblioteka.w.Mokrem). W składzie komisji obok Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem Elżbiety Stankiewicz, stanął po raz pierwszy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Wysokiem – Pan Jarosław Kalbarczyk, ta obecność jak zgodnie zapowiedziano, będzie stanowiła zapowiedź przyszłych wspólnych inicjatyw dwóch Instytucji Kultury działających w Gminie Zamość. Decydująca funkcja Przewodniczącej Komisji Konkursowej w XV-tej edycji przypadła Pani Annie Chabros – Nauczycielce i Instruktorce muzyki, plastyki w Szkole Podstawowej w Starym Zamościu i to właśnie Pani Ania wstępnie zabrała głos w trakcie uroczystego rozstrzygnięcia konkursu „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”.

Po raz pierwszy rozstrzygnięcie zorganizowano w formie spotkania online na żywo. 4 lutego 2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość przeprowadziła spotkanie z uczestnikami tegorocznej edycji konkursu pod znakiem aniołka, z użyciem platformy Zoom. W spotkaniu udział wzięli indywidualnie uczestnicy z poszczególnych kategorii wiekowych, opiekunowie, rodzice, a nawet całe grupy m. in. przedszkolaczków, jak również sami członkowie jury oraz Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, pod którego patronatem corocznie biblioteka organizuje swoje konkursy.

Wiele cennych słów do uczestników padło już na początku z ust Pani Ani Chabros: „Na wstępie chciałam podziękować wszystkim uczestnikom za wielkie zaangażowanie, za wykazanie się tak ogromną kreatywnością. Myślę, że sama ilość udziału was w tym konkursie raduje serce. Techniki były bardzo zróżnicowane […]. Pojawiły się tutaj techniki malarskie, techniki rysunkowe. Jeżeli chodzi o techniki malarskie, pojawiło się malarstwo olejne na kanwie płótna, malarstwo na desce, pojawiły się przepiękne prace malowane na tkaninach techniką batikową. Pojawiły się prace przestrzenne z zakresu rzeźby oraz płaskorzeźby oraz wieloelementowe kompozycje przestrzenne. Pracując w zasadzie w zgodzie doszliśmy do wniosku z członkami komisji, że warto te piękne prace nagrodzić w jak największych ilościach!”.

Ilość nagród przyznanych jednomyślną decyzją komisji konkursowej, zdecydowanie świadczy o ogromnym zaangażowaniu tegorocznych laureatów. Ten fakt zdecydowanie w swoim przemówieniu podkreślił Pan Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, a jednocześnie honorowy Patron konkursu: „Witam serdecznie wszystkich z Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w Mokrem, tym razem nie od siebie z urzędu. Cieszę się z tego spotkania, […] cieszę się, że ten konkurs tak pięknie nam wychodzi, ponad 240 prac w takim okresie publicznego zamknięcia, praktycznie już rok trwającym. […]. Naprawdę piękne prace. […]. Widać wyraźnie wkład pracy i serca – piękne dzieła, naprawdę piękna wspaniała rzecz! Dzięki za to i życzę, żebyśmy w tym trudnym okresie, właśnie takimi wspólnymi przedsięwzięciami tworzyli w sobie jak największe pokłady optymizmu, a przez to także i zdrowia. Dzięki piękne jeszcze raz i do zobaczenia na zakończeniu kolejnych tego typu przedsięwzięć!”. My ze swojej strony dziękujemy Wójtowi Gminy Zasmość zarówno za znaczącą obecność, patronat, jak również za pamięć i kilka słów tytułem wstępu do przypadającej w tym roku okrągłej rocznicy – siedemdziesięciolecia istnienia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość.

O tym jak ważną rolę w życiu kulturalnym odgrywają tego typu inicjatywy, jak powyższy konkurs, podkreślał w trakcie spotkania Dyrektor GOK-u Pan Jarosław Kalbarczyk. Pan Jarosław wyraził również swój ogromny entuzjazm wynikający z osobistego, aktywnego zaangażowania się w realizację XV-tej Edycji Konkursu „Anioły…”: „Szanowni Państwo, po raz pierwszy mogłem zrealizować to zaproszenie ze strony Pani Dyrektor Elżbiety, żeby wziąć udział w jednym z wielu konkursów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość. […]. Jestem prze-szczęśliwy, że mogłem dotknąć każdej pracy, mogłem podziwiać te pierzaste aniołki, te kuchenne aniołki zrobione z gąbek do czyszczenia spalonych blach. […]. Kiedy tak naprawdę nie mogliśmy się zebrać jakoś tak razem […], część prac ocenialiśmy po prostu indywidualnie, ale to było wspaniałe przeżycie i za to w zasadzie dziękuję wszystkim autorom tych aniołów, aniołków i aniołeczków, którzy w tym roku, w tym trudnym czasie stanu epidemii postanowili wziąć udział w tym XV-tym konkursie”. Dziękujemy Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za to zaangażowanie i życzymy wielu przyszłych, wspólnych, owocnych przedsięwzięć!

Tegoroczne uroczyste uhonorowanie laureatów XV-tej Edycji Konkursu Plastycznego „Anioły, Aniołki, Aniołeczki” zostało oficjalnie podsumowane przez Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem – Panią Elżbietę Stankiewicz: „Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie i w dzisiejszym podsumowaniu, tak nietypowym, ale bardzo się cieszę, że się nam udało! […]. Jeszcze raz dziękuję i oczywiście zapraszam do kolejnych konkursów i projektów, które realizuje nasza biblioteka.” W ramach podsumowania uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej rozmowy i opowiedzenia, jak powstały ich anioły. Na prośbę zareagował jeden z uczestników konkursu, laureat pierwszego miejsca w kategorii prac w przedziale wiekowych do lat 6, Filip Luchowski. Nagranie z krótką video-relacją Filipa zostało zamieszczone na naszej stronie www. Dziękujemy małemu artyście za piękną pracę oraz za odwagę!

Ze względu na ilość osób nagrodzonych w tegorocznej edycji, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z całościowymi wynikami na naszej stronie online. Poniżej prezentujemy laureatów miejsc pierwszych, drugich oraz trzecich.

WIEK: PRZEDSZKOLE, kl. 0 (do 6 lat)
1 miejsce: Maria Misztal – Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu, Filip Luchowski – SP w Żdanowie
2 miejsce: Maja Sarzyńska – SP w Lipsku, Jakub Wojtyna i Ola Plicha – SP w Wysokiem
3 miejsce: Julia Głąb – SP w Płoskiem, Katarzyna Łapa i Maja Karchut – SP w Pniówku, Nadia Kukiełka i Paulina Kuks– Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

WIEK: KL. I – III
1 miejsce: Lena Rycaj – SP w Borowinie Sitanieckiej, Kinga Trych – Osiedlowy Dom Kultury w Zamościu, Martyna Naworol – SP w Pniówku, Zofia Leńczuk – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, Maja Szajnoga – SP w Jarosławcu
2 miejsce: Alicja Wilk, Maja Kolawa – SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, Marcel Sarzyński – SP w Lipsku, Hania Kudła – Osiedlowy Dom Kultury w Zamościu, Hanna Płaza – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, Kajetan Budzyński – SP w Żdanowie, Madzia Wołoch – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni w Zamościu, Natalia Filipiuk – SP w Jarosławcu, Łucja Magdziak – Katolicka SP w Zamościu
3 miejsce: Antoni Stopa – SP w Lipsku, Jan Stawarski, Paulina Puhacz, Sandra Łapa – SP w Pniówku, Antonina Rymarz, Emilia Buczak, Nadia Markiewicz, Zuzanna Niećko – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, Dominika Popik – Zarzecze, Małgorzata Ciastoch – SP w Zawalowie, Zofia Szajnoga – SP w Jarosławcu

WIEK: KL. IV – VI
1 miejsce: Dawid Okoniewski – SP w Wysokiem, Bartłomiej Stawarski, Szymon Kudyk – SP w Pniówku
2 miejsce: Laura Kukiełka – SP w Lipsku, Nikodem Mojżesz – SP w Płoskiem, Amelia Mendel, Lena Brodaczewska, Magdalena Krawczuk, Natalia Kuśnierz – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, Klaudia Puhacz – SP w Pniówku
3 miejsce: Dawid Rybak, Łucja Romaszko – SP w Wólce Wieprzeckiej, Aleksandra Cichosz, Gaja Kondrat, Izabela Juszczak, Lena Wołoch, Oliwia Jasiel, Zosia Łyś – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni w Zamościu, Aleksandra Jachorek, Emilia Wielgusiak, Kacper Kulczyński, Kinga Majkut, Zuzanna Żak – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, Gabrysia Łoza – Osiedlowy Dom Kultury w Zamościu, Julia Puk – SP SMART SCHOOL w Zamościu,

WIEK: KL. VII – VIII, LICEUM
1 miejsce: Aleksandra Filipiuk – SP w Jarosławcu, Wiktoria Gil – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni w Zamościu, Edyta Cioś – Płoskie, Izabela Nizioł – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu
2 miejsce: Alicja Łaszkiewicz – Osiedlowy Dom Kultury w Zamościu, Gabriela Gawliczek – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, Anna Jabłońska, Kornelia Gajewska – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni w Zamościu, Małgorzata Wojtaszuk – SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, Weronika Kudyk – SP w Pniówku
3 miejsce: Julia Kozak – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, Kinga Łapa – SP w Pniówku

WIEK: OSOBY DOROSŁE
1 miejsce: Edyta Zając – Zamość, Małgorzata Wołoszyn – Wysokie
2 miejsce: Cecylia Solan – Mokre
3 miejsce: Elżbieta Hrabowska – Kol. Sitaniec

KATEGORIA: PRACE RODZINNE
1 miejsce: Anna i Agnieszka Karabin – Wólka Wieprzecka
2 miejsce: Barbara Cioś, Piotr Cioś, Mateusz Cioś – Płoskie
3 miejsce: Michalina i Jarosław Teterycz – Kalinowice

Na zakończenie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom tegorocznej edycji konkursu z aniołkami za wkład i zaangażowanie oraz życzymy dalszych sukcesów!

(BPGZ; Anna Dubel)