Nie brałam udziału w zebraniu wiejskim…

247

PYTANIE:

Dzień dobry,
Szanowny Panie Wójcie,

Zacznę od tego, że niestety nie brałam udziału w zebraniu wiejskim. Niestety. Teraz widzę jednak jakie to ważne jest dla mieszkańców uczestniczenie w takich spotkaniach i możliwość decydowania o sprawach dla naszej wsi ważnych lub wypowiadania się co u nas można zrobić i co dla nas jest najważniejsze. I teraz przez tą dyskusję widać, że powinniśmy jako mieszkańcy uczestniczyć w takich spotkaniach. W odpowiedzi na Pana apel co w Płoskiem jest najważniejsze myślę, że potrzeb jest bardzo dużo. Jako mama dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Płoskiem uważam, że ważną sprawą jest remont naszej szkoły, a dokładnie mówiąc jego starej części. Widzę potrzebę poprawy dojazdu do szkoły aby usprawnić dowożenie i odbieranie dzieci czy wykonanie drogi dojazdowej do szkoły z drugiej strony. Ale jako mieszkanka Płoskiego uważam, że równie ważne jest wykonanie dalszego odcinka wodociągu, wykonanie kanalizacji czy dróg osiedlowych. Pomimo dobrego dojazdu do swojej posesji uważam że dojazdy do posesji na drogach bocznych są bardzo ważne, dla mieszkańców wygodne a dla właścicieli pól czy działek przyległych do drogi również stanowią ważną sprawę. Uważam, że na dzień dzisiejszy budowa świetlicy wiejskiej nie jest sprawą priorytetową! Po pierwsze mamy w obecnym stanie świetlicę która i tak rzadko wypełnia się po brzegi przy okazji uroczystości (ale to również inna przyczyna w tym leży). Żyjemy w takich czasach, że świetlice nie są wykorzystywane jak za naszych czasów. Dzieci niestety mają inne zainteresowania. Dzieci z tego nie skorzystają. Zresztą widać ile dzieci korzysta z placu zabaw (co uważam że jest bardzo potrzebny) ale chodzi o to że dzieci niestety mają inne formy zabawy. Tak więc pytam dla kogo ta świetlica? Kiedyś jeszcze dawno temu organizowane były andrzejki czy sylwester. a teraz? dla kogo? nie wiem. Kończąc uważam że są rzeczy ważniejsze i w mojej opinii świetlica nie jest priorytetem w naszej miejscowości.

Pozdrawiam, Mieszkanka Płoskiego 20.10.2021r

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za wypowiedź w ważnych dla Płoskiego sprawach. Bardzo niska frekwencja w trakcie zebrania wiejskiego była dla mnie niemiłym zaskoczeniem. Nie przypominam sobie sytuacji, aby brało w nim udział tylko 41 Mieszkańców – na 1914 z prawem do głosowania, a więc frekwencja 2,14%. W zebraniu wiejskim 2020 roku uczestniczyło 61 Mieszkańców, w 2019 roku – 109 (styczeń, wybór Sołtysa), we wrześniu 2019 roku – 71, w 2018 roku – 96. Na sali obrad zebrania nie widziałem Mieszkańców zainteresowanych budową nawierzchni dróg (poza Kolonią Mokre) ani też budową sieci wodociągowej. Nie widać było wyraźnego zainteresowania remontem obiektu szkolnego. Mówiono tylko o nowej świetlicy wiejskiej, która może kosztować około 3 000 000 zł. Decyzja 21 uczestników zebrania niepotrzebnie wywołała złą atmosfera wokół Płoskiego. To co wydarzyło się w trakcie zebrania wiejskiego i podczas obrad sesji Rady Gminy Zamość w dniach 30 września i 28 października będzie ciążyło na najbliższych ważnych decyzjach Wójta i Rady. Piszę to w sytuacji gdy znam już wstępną wersję projektu budżetu 2022 roku. Widziany przez nią obraz gminnych finansów prezentuje się zupełnie inaczej od przedstawianego w mediach. Do zbilansowania wydatków bieżących i spłat rat kredytów po stronie dochodów bieżących brakuje kwoty prawie 3 600 000 zł. Oznacza to, że o tyle trzeba zmniejszyć wydatki bieżące budżetu przyszłego roku i nie mamy własnych środków na inwestycje. Sytuacja ta wymaga korekt podjętych już decyzji dotyczących najbliższych kilku lat, a znaczna część z nich dotyczyła Płoskiego. Piszę o nich w ostatnim wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość (w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl). Wspomina Pani w e-mailu o potrzebie remontu najstarszej części obiektu Szkoły w Płoskiem. To zadanie inwestycyjne zgłosiliśmy jako jedno z trzech w pierwszym naborze konkursowym rządowego programu POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Kilka dni temu upubliczniono decyzje podjęte w Warszawie. Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie jest na liście zadań które mogą otrzymać dotację z programu. Kalkulowana wartość zadania obejmującego przebudowę całego obiektu to 7 200 000 zł, w tym dotacja 6 120 000 zł i środki własne Gminy 1 080 000 zł. Kończymy opracowanie dokumentacji budowlanej i za kilka miesięcy ogłosimy przetarg na wykonanie prac budowlanych w latach 2022-2024. Kolejne wyzwanie inwestycyjne Płoskiego i Gminy to budowa sieci wodociągowej. Lata 2018-2021 są czasem budowy ujęcia wody w Płoskiem i wodociągu w części sołectwa – z udziałem dotacji z unijnych programów. Są plany oraz wstępne decyzje Wójta i Rady w tym zakresie dotyczące lat 2022-2027. Nie są to jednak jeszcze konkretne decyzje budżetowe. Jeden z wniosków o dotację ze wspomnianego powyżej programu obejmował budowę wodociągu w Płoskiem. Nie uzyskał on akceptacji Komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów. Co dalej? W nowej sytuacji października 2021 roku konieczne jest potwierdzenie wcześniejszych decyzji Organów Gminy. Dotyczy to także uruchomienia opracowania dokumentacji budowlanej pod dotacje z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lat 2021-2027. Na budowę sieci wodociągowych prawdopodobnie będzie można otrzymać do 4 000 000 zł. Budowa nawierzchni dróg z dotacją programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. O trzech tematach z tego zakresu dotyczących Płoskiego pisałem w ostatnim wydaniu Biuletynu. W naborze konkursowym 2021 roku złożyliśmy wniosek o dotację na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74” Kalkulacja kosztów to 3 500 000 zł. Rozstrzygnięcia w Warszawie zapadną zapewne dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jeśli zadanie otrzyma dotacje w wysokości 60% kosztów to w 2023 roku potrzebne będą środki gminne w kwocie około 1 400 000 zł. Mieszkańców zainteresowanych budową tej drogi nie było na zebraniu wiejskim i nie korzystają też z innych możliwości kontaktu z Wójtem. Co to oznacza? Przebudowa drogi gminnej nr 110392L w m. Płoskie (przy Szkole). Wspomniałem o tym w apelu do Mieszkańców Płoskiego jaki ukazał się w Biuletynie, oraz w trakcie obrad sesji Rady Gminy w dniu 30 września. Przygotowanie do złożenia w przyszłości wniosku o dotację z jakiegoś programu na realizację tego zadania jest moim zdaniem warte rozważenia. Miałem to zagadnienie poruszyć w trakcie zebrania wiejskiego w Płoskiem. Niestety nie dano mi na to szansy. Czy w obecnych warunkach można powrócić do dyskusji w tym temacie? Zadania nie ma w Wieloletnim Palnie Inwestycyjnym Gminy, nie wybrzmiewa ten temat w trakcie zebrań wiejskich ani też w wypowiedziach i wnioskach Radnych. Nie ułatwia odpowiedzi na pytanie pewny fakt, że budowa świetlicy wiejskiej w Płoskiem z garażem dla OSP będzie częstym tematem dyskusji budżetowych 2022 roku. Budowa nawierzchni dróg osiedlowych w Płoskiem. W biuletynowym tekście wspomniałem o pięciu zgłaszanych w trakcie wcześniejszych zebrań wiejskich zadaniach Płoskiego z tego zakresu. W skali gminnej jest ich znacznie więcej. Negatywne zjawiska w gminnych finansach lat 2018-2021 w pierwszej kolejności zaowocowały brakiem inwestycji realizowanych wyłącznie z własnych środków. Takimi są zadania związane z budową nawierzchni dróg wewnętrznych. Na to nie ma dotacji z programów krajowych ani też unijnych. Gmina Zamość (podobnie inne Gminy) zabezpieczając swój własny wkład finansowy w realizację dużych zadań na których realizację pozyskano dotacje z różnych programów musiała stopniowo rezygnować z inwestycji finansowanych własnymi środkami. W 2020 roku nie wybudowaliśmy ani jednego metra drogi wewnętrznej. W 2021 roku sytuacja ta powtarza się. Jaka perspektywa na najbliższe lata? Wiedza jaką posiadam obecnie nie napawa optymizmem. To skutek niewielkiego przyrostu dochodów bieżących własnych przekazywanych z budżetu Państwa, który jest mniejszy od wzrostu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem 12 szkół ośmioklasowych, oraz już prawie 7% inflacji.

Wniosek sołectwa Płoskie o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2022 roku zostanie uwzględniony w projekcie budżetu Gminy przyszłego roku. To skutek uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 listopada 2021 roku, która stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Zamość z dnia 30 września 2021 roku. Wywołany uchwałą zebrania wiejskiego Mieszkańców Płoskiego gminny problem będzie więc miał swój dalszy ciąg i niewątpliwie wpłynie na inne decyzje dotyczące Sołectwa. Dlatego tak ważna jest opinia szerszego grona Mieszkańców Płoskiego. Co w Płoskim jest najważniejsze? Czy budowa nowej świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP jest ważniejsza od budowy nawierzchni dróg i wodociągu? Zdanie Pani poznałem. Mam jeszcze jeden podobny tekst. Tylko tylu Mieszkańców Płoskiego czyta gminny Biuletyn i przegląda stronę internetową www.gminazamosc.pl?

Jeszcze raz dziękuję za Pani reakcję na mój apel i POZDRAWIAM.

Ryszard Gliwiński

06 listopada 2021 roku