Letni Teatrzyk i Spółka w Białowoli, Płoskiem

676