Jubileusz Gospodyń z Pniówka

43

Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Pniówku przypadło na lata szczególnego rozkwitu organizacji kobiecych w Polsce. Tak jak blisko 40% kół gospodyń, sięga ono swoimi korzeniami czasów poprzedniego ustroju. Był rok 1975, kiedy wśród mieszkanek Pniówka narodziła się potrzeba aktywnego działania na rzecz własnej małej ojczyzny. Przez ponad 4 kolejne dekady Koło zorganizowało liczne imprezy okolicznościowe, pokazy, kursy, szkolenia, uczestniczyło w dożynkach, wyjazdach krajoznawczych oraz angażowało się w realizację wielu wydarzeń kulturalnych. Pomimo zakrętów dziejowych, przetrwało i rozwija się, kultywując swoją bogatą historię. Teraz świętuje swój jubileusz z rocznym poślizgiem z powodu epidemii.

Pierwsze spotkanie KGW Pniówek miało miejsce 46 lat temu, więc świętowanie jubileuszu 45-lecia powinno odbyć się rok temu, ale odroczyła to pandemia i obostrzenia. W 1975 roku z inicjatywy 25 miejscowych kobiet powołano zarząd organizacji i wybrano pierwszą przewodniczącą, Krystynę Pyś. Mało kto mógł wtedy przypuszczać, że aż tak długa i owocna będzie jej działalność na powierzonym stanowisku. Swoją funkcję pełniła przez kolejnych 30 lat, aż do roku 2005, kiedy to jej rolę przejęła Dorota Ćwik, piastująca to stanowisko do dziś i wspomagana przez trzy kolejne członkinie zarządu: Danutę Rozkres (zastępczynię przewodniczącej), Teresę Solską (skarbniczkę) i Ewę Kozowicz (sekretarz).
Początkowe lata działalności Koła wiązały się ze znacznym wzrostem jego popularności wśród mieszkanek Pniówka. Już rok po założeniu liczba członkiń powiększyła się aż o 15 nowych Pań. W latach 80 miały miejsce dwie duże inicjatywy: udział w budowie drogi Pniówek-Zwódne, podczas której Panie podjęły się samodzielnego malowania małej architektury, a także organizacja zabawy karnawałowej, z której dochód przeznaczono na wspólny wyjazd Koła do Krakowa, Kalwarii i Wieliczki. Na początku szczególnym zainteresowaniem Pań cieszyły się też kursy i szkolenia dla gospodyń, przydatne w życiu codziennym i prowadzeniu domu. Ich tematyka obejmowała m.in. cukiernictwo, masarstwo, wykrój i szycie odzieży oraz zdrowe żywienie. Także dziś, w zupełnie nowej rzeczywistości, rozmaite warsztaty cieszą się niegasnącym zainteresowaniem członkiń KGW, a w roku 2018 Paniom udało się nawet pojechać z delegacjami innych Kół do Żyrardowa na Dni Tkactwa, połączone ze zwiedzaniem ogrodu botanicznego w Powsinie.
Drugim ważnym obszarem aktywności Koła w Pniówku była i jest współpraca z miejscową szkołą podstawową. Od późnych lat 70 po dziś dzień wiele imprez okolicznościowych odbywa się dzięki wspólnemu zaangażowaniu członkiń KGW i dzieci z SP Pniówek. Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet i Dnia Matki, uświetnione występami artystycznymi, niemal rokrocznie są okazją do wielopokoleniowych spotkań uczniów oraz ich mam i babć z Koła Gospodyń. Panie są też stałymi gośćmi podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, a dawniej podjęły się nawet organizacji balu choinkowego i mikołajek dla dzieci. Kolejną formą wspólnego spędzania czasu są festyny i pikniki rodzinne, podczas których członkinie Koła organizują najmłodszym mieszkańcom Pniówka zabawy, animacje i słodkie poczęstunki. Prócz tego, na życzliwą pomoc ze strony KGW mogą też zawsze liczyć młodzi druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy już raz mieli okazję uczestniczyć w zawodach współorganizowanych przez Panie z Koła.
W ostatnim czasie obostrzenia pandemiczne nieco ograniczyły możliwości aktywnego działania, zwłaszcza w kulturze i rekreacji. Mamy jednak nadzieję, że już wkrótce uda się powrócić do normalności, a Koło Gospodyń Wiejskich z Pniówka znów będzie mogło twórczo promować swoją miejscowość, wspierać zaprzyjaźnioną szkołę, uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach zbiorowych, dożynkach, warsztatach i jubileuszach, a przede wszystkim cieszyć się czasem spędzonym w gronie przyjaciół i znajomych, tak podczas pracy, jak i w chwilach zabawy. Wszystkiego najlepszego.

UGZ: JS

 

Kalendarium wybranych wydarzeń z historii KGW Pniówek:

1975 r.
Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Pniówku. Do organizacji przystępuje 25 kobiet. Pierwszą przewodniczącą zostaje Krystyna Pyś.
Odbywa się zimowy kurs cukierniczy.
1976 r.
Do Koła przystępują kolejne osoby. KGW Pniówek ma już 40 członkiń.
W ostatnią sobotę karnawału odbywa się kurs masarski.
1977 r.
Zimą członkinie Koła uczestniczą w kursie krojczym i szycia.
Sprowadzenie 2000 kurcząt na potrzeby lokalnej społeczności.
1978 r.
Uczestnictwo w konkursach „Więcej mleka wysokiej jakości” i „Więcej owoców, warzyw, kwiatów”.
1979 r.
Członkinie Koła wraz z uczniami SP Pniówek organizują Dzień Babci i Dziadka.
1980 r.
Organizacja odpłatnej zabawy karnawałowej – cel: zbiórka środków na zwiedzanie Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wieliczki.
1981 r.
Panie z KGW wzięły udział w malowaniu przystanków podczas budowy drogi Pniówek-Zwódne.
1982 r.
Organizacja Dnia Kobiet wraz z małym przyjęciem.
Panie uczestniczą w szkolnych obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka.
1983 r.
Odbywa się kurs racjonalnego żywienia.
Zakup nasion i kwiatów na potrzeby lokalnej społeczności.
1984 r.
Szkolenie na temat odchowu piskląt.
Panie obchodzą uroczyście Dzień Kobiet, uświetniony występami dzieci ze szkoły w Pniówku.
1985 r.
Odbywa się pokaz przygotowania potraw prowadzony przez Zofię Kościk – istruktorkę z Urzędu Gminy Zamość.
1986 r.
Odbywają się 2 kolejne pokazy kulinarne, a Panie z Koła dystrybuują grzybnie boczniaka ostrygowego.
Pierwszy udział Koła w korowodzie dożynkowym.
1987 r.
Koło uczestniczy w życiu miejscowej szkoły, pomagając w organizacji Dnia Dziecka, mikołajek i balu choinkowego.
1988 r.
Organizacja Dnia Kobiet, pokazów żywieniowych i udział w dożynkach gminnych.
1989 r.
Odbywa się gminne szkolenie w zakresie dietetycznego żywienia.
1990 r.
Koło przygotowuje prezentację kwiatów i warzyw.
2005 r.
Nową przewodniczącą Koła zostaje Dorota Ćwik, zastępując zasłużoną Krystynę Pyś po 30 latach jej owocnej pracy na tym stanowisku.
Odbywa się szkolenie w zakresie ogrodnictwa.
Wraz ze Szkołą Podstawową w Pniówku Koło organizuje piknik rodzinny.
2006 r.
Wspólne, integracyjne pieczenie i gotowanie.
Udział KGW Pniówek w dożynkach gminnych.
Udział delegacji Koła w jubileuszach KGW Białowola i KGW Bortatycze.
2007 r.
Organizacja Dnia Babci i Dziadka, i Święta Rodziny.
Udział w dożynkach gminnych.
2008 r.
Panie biorą udział w organizacji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet i Święta Rodziny.
Koło bierze udział w dożynkach gminnych.
2009 r.
Spotkanie kulinarne dla członkiń Koła.
Udział w dożynkach gminnych.
Organizacja spotkania opłatkowego.
2010 r.
Instruktarz przycinania drzew i krzewów.
Odbywa się szkolenie z zakresu prowadzenia ogródków przydomowych.
Organizacja Dnia Kobiet i festynu rodzinnego.
Udział w dożynkach gminnych.
2011 r.
Odbywa się pokaz dekorowania wypieków.
Warsztaty kosmetyczne dla pań.
Udział w organizacji festynu rodzinnego.
Współorganizacja dożynek gminnych w Pniówku.
2012 r.
Warsztaty z zakresu dekoratorstwa okolicznościowego stołów.
Wspólne pieczenie świątecznych wypieków.
Współorganizacja imprez okolicznościowych ze Szkołą Podstawową w Pniówku, w tym m.in. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i festynu rodzinnego.
2013 r.
Warsztaty rękodzielnicze.
2014 r.
Organizacja Dnia Babci i Dziadka z udziałem dzieci ze szkoły w Pniówku.
Udział w warsztatach decoupage.
Udział w festynowym spotkaniu międzypokoleniowym.
Współorganizacja zawodów jednostek OSP na boisku przy świetlicy w Pniówku.
Udział w dożynkach gminnych.
2015 r.
Udział w warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych.
Pomoc w organizacji jubileuszu 65-lecia OSP Pniówek.
Udział w dożynkach powiatowych i gminnych.
Organizacja spotkania opłatkowego.
2016 r.
Współorganizacja imprez okolicznościowych ze Szkołą Podstawową w Pniówku, w tym m.in. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i festynu rodzinnego.
Współorganizacja dorocznego spotkania strażackiego.
Udział delegacji Koła w Jubileuszu 40-lecia KGW Jatutów.
Udział w dożynkach gminnych, powiatowych i diecezjalnych.
Spotkanie opłatkowe.
2017 r.
Współorganizacja spotkania OSP Pniówek.
Współorganizacja festynu rodzinnego przy współpracy ze szkołą w Pniówku.
Współorganizacja gminnych zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Udział w „Folkowisku” w Wierzchowinach.
2018 r.
Warsztaty kulinarne w zakresie dekoracji potraw.
Wspólne pieczenie i dekoracja korowaja na konkurs korowajów podczas „Folkowiska” w Wierzchowinach.
Udział w składzie gminnej delegacji podczas Dni Tkactwa w Żyrardowie.
Zwiedzanie ogrodu botanicznego w Powsinie.
Udział w dożynkach gminnych i powiatowych.
2019 r.
Współorganizacja spotkania OSP Pniówek.
Udział w konkursie na najpiękniejszego koguta podczas „Folkopolki” w Skaraszowie.
Wykonanie wieńca na dożynki gminne, powiatowe i diecezjalne.
Udział delegacji Koła w Jubileuszu KGW Zawada.
2020 r.
Udział w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet.
Przygotowanie wieńca dożynkowego i udział w zdalnych gminnych dożynkach on-line.
Jubileusz 45-lecia Koła – obchody odroczone z powodu epidemii Covid-19.