Dlaczego utrudniacie nam życie już trzy razy nasza ulica była posypana solą…

247

PYTANIE:

Panie Wójcie
Dlaczego utrudniacie nam życie już trzy razy nasza ulica była posypana solą jeszcze zimy niema a już mamy kąpiel solankową nie możemy wyjść z domu lub wyjechać samochodem, żeby się nie upaprać w tej soli, która nawozi się na podjazd i do garażu buty mamy rozmokłe i przesolone nie pomaga konserwacja odpadają podeszwy nie da się wyjść z domu TRAGEDIA. Jest zima kierowcy założyli zimowe opony mogła by być przyjemna jazda, gdyby ulice były odśnieżane, gdy zajdzie taka potrzeba a nie sypane solą sól to zabójstwo naszych aut!
Miej Pan litość Mieszkańcy Kalinowic

13.01.2021 r.

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Nie spotkałem się dotychczas z taką uwagą (apelem). Stąd też moje małe zaskoczenie. W dotychczasowych kontaktach Mieszkańcy wyrażają potrzebę usuwania śliskości na jedni i chodnikach. W przypadku Gminy Zamość usuwanie śliskości obejmuje miejsca o zwiększonym prawdopodobieństwie powstania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu (łuku poziome, skrzyżowania itp.), oraz punktowo pozostałe proste odcinki dróg. Na drogach o nawierzchni nietrwałej (gruntowej, tłuczniowej itp.) są prowadzone wyłącznie działania w zakresie odśnieżania.

Według stanu na dzień 19.01.2021 r. akcja zimowego utrzymania dróg sezonu 2020 / 2021 realizowana była w sumie 6 – krotnie, przy czym 2 – krotnie w miesiącach listopad – grudzień 2020 r. Za każdym razem zadanie było „uruchamiane” przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej. Zasadność podjęcia tych decyzji potwierdza między innymi fakt, że na drogach wyższych kategorii tj. drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tych terminach również prowadzone były takie działania.

Do realizacji prac na drogach będących w administracji Gminy Zamość wykorzystywana jest mieszanka uszorstniająca w skład której wchodzi sól + piasek o proporcjach 30% / 70%, natomiast na chodnikach piasek.

W obecnych warunkach nie widzę możliwości zrezygnowania z używania soli drogowej jako środka uszorstniającego w zimowym usuwaniu śliskości na sieci dróg Gminy Zamość. Jako zarządca dróg jestem odpowiedzialny za konkretne zadania wynikające z przepisów prawnych, w tym m.in. zapewnienie bezpiecznego przejazdu Mieszkańcom, środkom komunikacji zbiorowej, oraz pozostałym użytkownikom w okresie zimowym.

Będę wdzięczny za precyzyjne podanie miejsca w którym według Pana zastosowano nadmiar środków uszorstniających, lub nie ma potrzeby usuwania śliskości. Umożliwi to bardziej szczegółową weryfikację podejmowanych decyzji, ocenę Wykonawcy realizującego usługę usuwania śliskości, oraz ewentualne przyszłe zaniechanie działań na konkretnej drodze.

Pozdrawiam, życząc dobrego Nowego Roku.

Ryszard Gliwiński
22.01.2021r.