Czynniki i kierunki rozwoju miasta Zamość i gminy wiejskiej Zamość

114

Dzień dobry. Nazywam się Daria Bielak i jestem studentką Zintegrowanego Planowania Rozwoju na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod opieką promotora dra. Bartłomieja Kołsuta pracuję nad wykonaniem pracy inżynierskiej pt. „Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa”. W związku z tym, chciałabym poprosić Panią/Pana o odpowiedź na kilka krótkich pytań, które pomogą wykonać tę pracę zgodnie z sugestiami mieszkańców. Pytania te dotyczyć będą oceny potencjałów i problemów miasta oraz gminy, a także kierunków jej rozwoju. Kwestionariusz skierowany do pełnoletnich mieszkańców miasta Zamość oraz gminy wiejskiej Zamość. Niniejszy kwestionariusz jest anonimowy, a wszystkie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.
Dziękuję za poświęcony czas! 🙂

Kwestionariusz