Czy Pan wie ile autobusów kursuje do miejscowości Mokre, Hubale, Wychody?

729

PYTANIE:

Witam serdecznie Pana Wójta jedno pytanie – czy Pan wie ile autobusów kursuje do miejscowości Mokre, Hubale, Wychody bo ja wiem i to jest wstyd dla gminy, której jednym z obowiązków jest zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców. Do Mokrego dojeżdża 4 autobusy na dobę do Hubal i Wychodów jeszcze mniej. Czy podejmuje Pan jakieś działania by poprawić tą sytuację?

19.02.2021 r

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

O realizacji przez Gminę Zamość zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego piszę od kilku lat w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość (Biuletynie), na stronie internetowej Gminy w zakładce ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI, mówię też o tym w trakcie zebrań wiejskich. Zachęcam do korzystania ze stworzonej Mieszkańcom możliwości zapoznawania się ze stanem gminnych spraw. Wspomniane powyżej zadanie jest jednym z wielu zadań własnych Gminy opisanych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zakres realizacji zadań ograniczony jest możliwościami finansowymi – podobnie jak w budżetach rodzinnych. O sytuacji w gminnych finansach piszę i mówię – nie ukrywam tego przed Mieszkańcami. Zachęcam do zapoznania się z tekstami zamieszonymi w Biuletynie – w wydaniach od października ubiegłego roku, w wersji elektronicznej dostępne na www.gminazamosc.pl Tutaj krótko – w 2016 roku Rząd zafundował Gminom reformę oświatową. OK – ale zapomniano dać Gminie Zamość pieniędzy na funkcjonowanie 12 ośmioklasowych szkół podstawowych. Zapomniano też o pieniądzach na wychowanie przedszkolne. Skutek – na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego w 2017 roku z własnych środków przeznaczyliśmy 4 576 602 zł. W 2021 roku to już kwota 11 625 728 zł. Ta różnica ( 7 049 126 zł ) to ograniczenia w realizacji innych gminnych zadań. W Mokrem też jest Szkoła. Autobusy MZK nie kursują za darmo – trzeba za to płacić i to całkiem dużo. W 2014 roku z gminnego budżetu zapłaciliśmy Miastu Zamość 310 000 zł – za łączną ilość przejechanych po Gminie 397 081 km. W 2021 roku za dużo mniej – 272 236 km, mamy zapłacić 1 130 000 zł. MZK Sp.z.o.o. w Zamościu jest spółką Miasta. Nie mamy żadnego wpływu na koszty świadczenia przez nią usług – płacimy tyle ile oczekuje Miasto. Wiem ile autobusów MZK dojeżdża do Mokrego. Wiem również, że np. do Zawady, Lipska, Białowoli, Lipska Polesia, nie dojeżdża żaden. Jeszcze raz zachęcam do szerszego zapoznawania się ze stanem gminnych spraw. Dużo o tym jest w RAPORCIE O STANIE GMINY za 2019 rok – dostępny na www.gminazamosc.pl Obecną sytuację możemy zmienić poprzez obywatelską świadomość. O około 70% dochodach bieżących budżetu Gminy Zamość decyduje Minister Finansów.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
04.03.2021r