Zwracam się z prośbą o przywrócenie kursu…

452

PYTANIE:
W imieniu mieszkańców Borowiny Sitanieckiej oraz Kolonii Sitaniec zwracam się z prośbą o przywrócenie kursu autobusu nr 10 w godzinach przedpołudniowych – między godziną 11 a 12. Autobus z Borowiny Sitanieckiej do Zamościa wyjeżdża o godzinie 7.22, a kolejny kurs autobusu jest po godzinie 15. Przerwa między autobusami jest zbyt duża. Mieszkańcy jadący do Zamościa po zakupy, do lekarza czy w innych sprawach o godzinie 7.22 nie mają czym wrócić do domu. Trudno czekać na kolejny autobus 8 godzin. Można ewentualnie rozpatrzeć rentowność kursu autobusu po godzinie 20 i przenieść go na godziny przedpołudniowe między godziną 11 a 12.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby. Pozdrawiam.
03.06.2020 r.

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za e-mail. O funkcjonowaniu komunikacji podmiejskiej w Gminie Zamość pisałem w lutowym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość nr 1 (131) – w wersji elektronicznej dostępny jest na www.gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/. Wówczas odpowiadałem także na pytanie Mieszkańca (Mokrego). Organizacja transportu zbiorowego jest jednym z wielu zadań własnych Gminy. O problemach finansowych z ich realizacją w 2020 roku piszę od października ubiegłego roku. Zachęcam do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w poprzednich wydaniach BIULETYNU i na gminnej stronie internetowej. Zagadnienie nabrało dodatkowego wymiaru poprzez sytuację, jaką mamy od 13 marca, wywołaną wirusem COVID-19.
Realizację gminnych zadań z zakresu transportu zbiorowego powierzamy każdego roku Miastu Zamość, rekompensując jednocześnie straty finansowe ponoszone przez MZK z tytułu świadczenia przewozów na terenie Gminy. MZK jest spółką Miasta Zamościa i na koszty świadczenia usług nie mamy żadnego wpływu. W 2019 roku na terenie Gminy autobusy przejeździły 319 497 km. Z budżetu gminnego zapłaciliśmy za to Miastu 1 000 000 zł. W miesiącu październiku ubiegłego roku otrzymałem pismo od Prezydenta Zamościa, z którego wynikało, że w 2020 roku za tą samą usługę mamy zapłacić 1 380 000 zł – wzrost kosztów aż o 38%. W informacji otrzymanej z MZK pod koniec listopada kwota ta zmniejszyła się do 1 215 446 zł – ale to nadal wzrost kosztów o ponad 21%. Sytuacja jaka wytworzyła się przy projektowaniu budżetowym 2020 roku nie pozwoliła na przekazanie Miastu dodatkowej dotacji w kwocie 215 446 zł. Stąd decyzje o dalszym ograniczeniu kursowania autobusów MZK po Gminie Zamość, które weszły w życie od miesiąca lutego. W ramach tych ograniczeń zrezygnowano m.in. z autobusu nr 10, który odjeżdżał z Borowiny Sitanieckiej o godzinie 12.38 – dotyczy trybu wakacyjnego w dniach poniedziałek – piątek (miesiące lipiec i sierpień). W pozostałe miesiące roku (wrzesień – czerwiec) autobus ten nadal kursuje – odjazd z Borowiny Sitanieckiej o godzinie 12.33. Podobne ograniczenia wakacyjne wprowadzono też na innych liniach. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią tryb wakacyjny rozszerzony został w tym roku na miesiąc czerwiec, gdyż nie funkcjonują szkoły.
Często spotykam się ze stwierdzeniem, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb Mieszkańców jest ważniejsze od ekonomii, i że komunikacja zbiorowa na całym świecie jest deficytowa. Można się z tym zgodzić, ale nie ma możliwości realizacji ludzkich potrzeb bez ekonomii (pieniędzy). Zadania gminy (zbiorowe ludzkie potrzeby) to bardzo szeroki katalog. Kursowanie autobusów MZK po Gminie Zamość to tylko jedno z nich. Finansowane jest w ogromnej większości z budżetu Gminy (1 000 000 zł) oraz z biletów kupowanych przez uczniów dojeżdżających do szkół w Zamościu. Od połowy marca Spółka MZK nie ma wpływów z biletów kupowanych przez uczniów. W miesiącu maju Prezes MZK w rozmowie telefonicznej zaproponował mi dalsze ograniczenia kursowania autobusów od 1 września. Odpowiedziałem, że w obecnych warunkach nie mam podstaw do podejmowania takich decyzji. Od 8 czerwca na mój wniosek przywrócony został tryb wakacyjny kursowania autobusów. Wcześniej, w marcu, z uwagi na zamknięcie szkół i inne ograniczenia w przemieszczaniu się, zawieszono kursowanie wielu autobusów. Nie potrafię dzisiaj powiedzieć czym zakończy się rok 2020, czy Miasto nie będzie oczekiwało od Gminy dotacji większej niż 1 000 000 zł. Nie potrafię też dzisiaj powiedzieć czy nie będzie dalszych ograniczeń w kursowaniu autobusów w 2021 roku. Sytuacja wywołana wirusem COVID-19 może mieć wpływ nie tylko na dochody budżetu Gminy 2020 roku, a koszty usług świadczonych przez MZK mogą rosnąć.
Wspomniałem powyżej o tym, że aby realizować zbiorowe potrzeby Mieszkańców potrzebne są na to pieniądze. Inaczej wyglądałyby gminne decyzje o kursowaniu autobusów MZK i w wielu innych sprawach, gdyby nie to, co Rząd zafundował Gminom w latach 2018–2020. Dzisiejsza sytuacja finansowa Gmin to skutek znacznego wzrost wydatków bieżących tych lat, który nie został zrównoważony odpowiednim do wzrostu wydatków wzrostem dochodów bieżących. Piszę o tym szerzej w najbliższym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość. Zachęcam do zapoznania się z tekstem. Tutaj tylko dla zobrazowania sytuacji dwa porównania wydatków bieżących budżetów Gminy lat 2015 i 2020:

Transport zbiorowy – komunikacja podmiejska:
w 2015 roku wydatki budżetu: 385 000 zł,
w 2020 roku wydatki budżetu: 1 000 000 zł.
Nastąpił wzrost wydatków o 615 000 zł, czyli 160%.

Oświata i wychowanie przedszkolne – środki własne Gminy w realizacji zadania:
2015 rok: 4 559 781 zł,
2020 rok: 10 314 823 zł.
Nastąpił wzrost wydatków o 5 755 042 zł, czyli 126%.

Wniosek Pani i Mieszkańców Borowiny Sitanieckiej będę jeszcze analizował. Muszę to uczynić w szerszym zakresie, z uwzględnieniem podobnych zmian wprowadzonych na innych liniach. Spotkam się z Prezesem MZK. Jeśli będą jakieś zmiany, to dopiero od miesiąca lipca. Nie wiem jednak jakie będą końcowe decyzje.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
15.06.2020 r.