Złote Gody – ogłoszenie

308

Wójt Gminy Zamość serdecznie zawiadamia o planowanej uroczystości jubileuszowej z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, która odbędzie się w miesiącach jesiennych 2020 roku. Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1970 roku lub nie uczestniczyły wcześniej w takiej uroczystości organizowanej przez Urząd Gminy, proszone są o kontakt z pracownikami ewidencji ludności, pokój nr 1 lub 12 pod numerem telefonu 84 639 29 59, wew. 49 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, w godz. 7.30-15.30 do dnia 29.02.2020r.

Zapraszamy