Ze Sportem ku zmianom

405

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Gryf Gmina Zamość z siedzibą w Zawadzie informuje, że od połowy czerwca br. rozpoczęło realizację projektu „Ze Sportem ku zmianom”, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowaniu NR 194/I/2020.
Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozwijania kompetencji społecznych, tworzenie długofalowej współpracy poprzez działania aktywizacyjne, rekreacyjne i edukacyjne przyczyniające się do wzrostu zaangażowania w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
Beneficjentami projektu są mieszkańcy gminy Zamość, a w szczególności dzieci i młodzież, kobiety, mężczyźni w wieku aktywności zawodowej oraz seniorzy. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym uczestników w grupach nie większych niż 5-6 osób wraz z zapewnieniem wymaganych przepisami odległości i środków dezynfekcyjnych.
Wszystkie zaplanowane zadania będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury gminy Zamość, w tym w świetlicach wiejskich oraz obiektach rekreacyjnych i sportowych.
Tematyka warsztatów dla poszczególnych grup jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
Dla dzieci i młodzieży prowadzone będą warsztaty edukacyjno-wzmacniające „Fair-Play”, polegające na systematycznym stacjonarnym prowadzeniu zajęć sportowych w 5 miejscowościach 2 x w tygodniu oraz organizacji 7-dniowego obozu wypoczynkowo-rozwojowego.
Warsztaty wzmacniająco-aktywizujące dla kobiet „Kobieta Silna, bo aktywna” obejmują ćwiczenia fizyczne typu fitness, wzmacniające kondycję fizyczną i psychiczną oraz ćwiczenia skutecznej samoobrony przed aktami przemocy fizycznej i psychicznej. Kobiety uczestniczyć też będą w warsztatach edukacyjnych o propagowaniu idei przyjaznej, bezpiecznej, wolnej od przemocy przestrzeni społecznej w oparciu o aktywności rekreacyjno-sportowe.
Mężczyźni będą uczestniczyć w warsztatach aktywizująco-usprawniających „Skuteczny i zaangażowany” wzmacniających aktywność i wydolność fizyczną, zwiększających świadomość w obszarze znaczenia kultury fizycznej i sportu powszechnego dla rozwoju człowieka, a także w zajęciach z technik regeneracyjnych i psychologicznych.
W ramach warsztatów wzmacniających, aktywizujących i edukacyjnych „Aktywny Senior” prowadzone będą zajęcia rekreacyjno-sportowe ogólnorozwojowe i wzmacniające kondycję. Uczestnicy otrzymają też wsparcie psychologa i dietetyka.
Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko-trenerską.
Projekt realizowany będzie do końca listopada, a jego wartość to kwota 120 000,00 złotych
Więcej informacji o projekcie i działaniach STS „Gryf” Gmina Zamość znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia www.gryfgminazamosc.pl.

Na podstawie przesłanych materiałów GOK KC