Wójt Gminy Zamość informuje o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 859 w m. Mokre

259

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 65) Wójt Gminy Zamość odwołuje wyznaczony na dzień 27 lutego 2020 r. na godz. 9.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 859 i powierzchni 0,2700 ha położonej w obrębie Mokre, gm. Zamość.
Powodem odwołania przetargu jest zagospodarowanie przedmiotowej działki na cele związane z dojazdem do nieruchomości bezpośrednio przyległych.

Zamość, dnia 18 lutego 2020 r.