Wójt Gminy Zamość informuje o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 105 w m. Łapiguz

329

Wójt Gminy Zamość informuje o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 105 w m. Łapiguz

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 65) Wójt Gminy Zamość odwołuje wyznaczony na dzień 27 lutego 2020 r. na godz. 9.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 105 i powierzchni 0,4600 ha położonej w obrębie Łapiguz, gm. Zamość.

Powodem odwołania przetargu jest faktyczne zagospodarowanie nieruchomości przez osoby trzecie, na cele rolne.