W jakim stanie technicznym są place zabaw?

317

PYTANIE:
Szanowny Panie Wójcie!
W jakim stanie technicznym są place zabaw na terenie Gminy Zamość? Czy dzieci mogą z nich bezpiecznie korzystać? W jaki sposób i kiedy zostały zdezynfekowane place zabaw? Będę wdzięczna za szybką odpowiedź. Wyrażam zgodę na opublikowanie pytania z moim imieniem i nazwiskiem.
Z poważaniem Renata Tywoniuk-Kwoka 01.07.2020

ODPOWIEDŹ:
Witam i dziękuję za kolejny kontakt e-mail.
Na terenie Gminy Zamość zlokalizowanych jest 34 palców zabaw. Na wszystkich pojawiły się na początku czerwca tablice informacyjne o możliwości korzystania z tych miejsc oraz konieczności zachowywania ostrożności i dystansu społecznego, a także konieczności posiadania własnych środków dezynfekcyjnych. Informacja taka w dniu 8 czerwca zamieszczona została także na stronie www.gminazamosc.pl. Niestety informacje porządkowe w postaci zalaminowanych kart były i są niszczone. Gminny Zakład Obsługi Komunalnej na bieżąco stara się je uzupełniać.

Place zabaw nie były dezynfekowane. Nie było potrzeby przeprowadzania jednorazowego tego typu działania, gdyż place zabaw do czerwca były zamknięte i Mieszkańcy przestrzegali zakazu wstępu na nie. Po otwarciu placów nie ma technicznych i organizacyjnych możliwości ich ciągłego odkażania, a jednokrotna dezynfekcja placów (np. rano) nie zapobiegnie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłby ciągły kilkunastogodzinny nadzór osobowy (także w soboty i niedziele), co w przypadku 34 placów zabaw jest niemożliwe do realizacji. Nie wyobrażam sobie również ograniczenia godzin otwarcia placów i zapewnienie wówczas ciągłego nadzoru osobowego. Wymagałoby to także bardzo dużego zaangażowania (ludzkiego i finansowego), a nie zabezpieczało przed korzystaniem z palców poza godzinami ich otwarcia. Bez zapewnienia stałego nadzoru osobowego nie wyobrażam sobie także skutecznych efektów wyposażenia placów zabaw w środki do dezynfekcji.

Jestem przekonany, że Mieszkańcy nie oczekują od Samorządu zamykania placów zabaw i że raczej są gotowi sami zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dorośli pod opieką których muszą znajdować się dzieci korzystające z placów powinni być wyposażeni w płyn dezynfekujący i środki ochrony osobistej, a także powinni nadzorować czy uczestnicy zabaw zachowują odpowiedni dystans społeczny, i to Oni muszą podejmować decyzję czy na placu zabaw jest bezpiecznie, podobnie jak w środkach komunikacji, sklepach i w wielu innych miejscach publicznych.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
04.07.2020 r.