UWAGA! Zmiana numerów rachunków bankowych

607

Od dnia 01.01.2020 r. ulegają zmianie konta bankowe obsługujące budżet Gminy Zamość:

– PKO BP Nr 90 1020 3147 0000 8302 0143 9900 – rachunek podstawowy

– PKO BP Nr 75 1020 3147 0000 8202 0144 0122 – odpady komunalne