Szanowny Panie Wójcie. Zwracam się do pana z dwoma pytaniami…

401

PYTANIE:
Szanowny Panie Wójcie. Zwracam się do pana z dwoma pytaniami;

1.Czy i kiedy gmina zajmie się położeniem światłowodów aby mieszkańcy m.in osiedla Sitaniec mieli dostęp do internetu bowiem w dzisiejszych czasach szczególnie w dobie coronowirusa jego brak doskwiera bardzo wielu mieszkańcom. Sygnał dostarczany drogą radiową przez operatorów internetowych tudzież innych jest tak beznadziejny, że nawet a może przede wszystkim dzieci będąc w domach nie mogły uczestniczyć w lekcjach on-line, pracownicy mający możliwość pracy zdalnej musieli iść na ‘postojowe’ bo biura były zamknięte a łącza radiowego internetu były czy raczej są tak przeciążone, że transmisja non stop jest rwana. Domyślam się, że temat jest panu znany i chciałbym wiedzieć co zamierza pan w tym kierunku zrobić.

2.Nie dalej jak wczoraj po “starej” części osiedla Sitaniec jeździł samochód robót drogowych i zalewał smołą dziury pozimowe zasypując je żwirem. Panie Wójcie dużo jeżdżę i jestem pełen podziwu ile dróg za pana kadencji zostało wyremontowanych, ale nurtuje mnie pytanie kiedy skończy się ta prowizorka na osiedlu Sitaniec. Panie Wójcie szkoda kasy bo za miesiąc i tak dziury rozjeżdżą samochody a mieszkańcy zastanawiają się czy to przypadkiem nie z powodu tego że jedna z uliczek na osiedlu należy do Zamościa -ul. Północna i jest między wójtem a prezydentem “konflikt” kto ma się tym zająć?/na marginesie ul. Północna jest w jeszcze bardziej opłakanym stanie niż uliczki “gminne”.

Liczę, że znajdzie Pan chwilę czasu aby odpowiedzieć na nurtujące mnie pytanie.

Z wyrazami szacunku.
02.07.2020

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Mieszkam w Bortatyczach więc problem z dobrymi połączeniami internetowymi jest mi znany. Niestety jako Wójt Gminy nie mam na to sprawczego wpływu. Od 20 lat nie jest to zadanie własne Gminy i w związku z tym nie możemy przeznaczać na jego realizację pieniędzy publicznych. To sfera działalności podmiotów gospodarczych. Kilka lat temu firmy takie jak DERKOM miały środki unijne na realizację sieci światłowodowych doprowadzających internet do posesji Mieszkańców Gminy. Niestety programem tym nie były objęte wszystkie sołectwa Gminy, ale był objęty Sitaniec – chyba bez osiedla na którym Pan mieszka. Na dalszą budowę sieci miały być unijne pieniądze perspektywy finansowej lat 2014-2020. W jej ramach funkcjonuje program Polska Cyfrowa, który dedykowany jest dla operatorów telekomunikacyjnych. W piśmie z dnia 13 lutego 2020 roku jakie otrzymałem od FIBEE I Spółka z o.o. z siedzibą w Wysogotowie wynika, że firma planuje w ramach wspomnianego programu budowę sieci światłowodowych we wszystkich 35 sołectwach Gminy Zamość. W piśmie brak szczegółów. Po piśmie miałem kontakt telefoniczny z przedstawicielem generalnego wykonawcy przedsięwzięcia TELEKOM DATA Spółka z o.o. z siedzibą w Zakrzewie. Doszło także do spotkania z przedstawicielami Firmy. Niewiele konkretów z niego wynikło, poza tym że głównym ich celem jest przyłączenie do sieci Szkół. Dotychczas oficjalna korespondencja z firmą dotyczy tylko Lipska Polesia, Zwódnego i Borowiny Sitanieckiej. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 przerwała kontakty ze wspomnianą powyżej Firmą. We wtorek wracam z krótkiego urlopu i spróbuję odświeżyć oraz zaktualizować informacje z miesiąca lutego. Jeśli będą jakieś konkrety przekażę je do publicznej wiadomości.

Budowa nowych nawierzchni dróg gminnych to najpoważniejsze wyzwanie samorządowej kadencji lat 2018-2023 w Gminie Zamość. Takie założenia przyjęte zostały jeszcze w 2014 roku. To wówczas zdecydowaliśmy się na bardzo duże w latach 2015 – 2018 wsparcie finansowe Powiatu w realizacji jego zadań przeznaczając na budowę nawierzchni dróg powiatowych aż 5 555 313 zł (ze środkami przekazanymi w latach 2019-2020). Natomiast priorytetem gminnych wydatków lat 2019 – 2023 miały być nawierzchnie dróg gminnych. Sytuacja jaka wytworzyła się w latach 2018 – 2019 zweryfikowała te zamierzenia. Skutki finansowe reformy w oświacie, wzrost cen towarów i usług, oraz brak decyzji Parlamentu i Rządu o dodatkowych dochodach Gmin rekompensujących te zjawiska zachwiały gminnymi budżetami i planami. Efekt tego stanu – w 2020 roku inwestycje drogowe obejmują tylko około 2,5 km i to w sytuacji, gdy mamy dofinansowanie do ich realizacji z Rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Więcej o stanie gminnych finansów w RAPORCIE O STANIE GMINY, który jest dostępny na www.gminazamosc.pl oraz w kilku ostatnich wydaniach Biuletynu Samorządu Gminy Zamość (w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl) To co napisałem przekłada się na rozmiar problemów i złożoność decyzji w zakresie remontów dróg. Skala problemu to remont 98 km nawierzchni asfaltowej i z kostki, oraz około 63 km nawierzchni nietrwałych w terenach zabudowy (tłuczniowo – kamiennych). Rocznie na bieżące utrzymanie dróg przeznaczamy około 2 mln zł. Czy w opisanej skrótowo powyżej sytuacji można inaczej przeprowadzać bieżące remonty dróg (161 km), lub też czy można całkowicie ich zaniechać? Na osiedlu przy cmentarzu w Sitańcu większość dróg ma nawierzchnie asfaltowe, na których powstają po zimie ubytki. Jak je remontować w sposób inny niż Pan opisuje? Wykonać nową ciągłą nawierzchnię asfaltową, która kosztuje około 600 zł mb? Można, ale na trwałe nawierzchnie czeka 63 km dróg, które w stanie dzisiejszym są tłuczniowo-kamiennymi. Nie jestem zadowolony ze sposobu w jaki remontujemy drogi gminne, tym bardziej że to wcale mało nie kosztuje i ma Pan rację często jest to krótkie załatwienie problemu. Mam jednak świadomość konieczności podejmowania działań remontowych i ograniczeń finansowych z tym związanych. Poproszę służby, aby przygotowały mi analizę działań remontowych bieżącego roku na drogach o trwałej nawierzchni. Może będą z tego wnioski dotyczące przyszłego roku. W sprawie ul. Północnej na osiedlu w Sitańcu. Administracyjnie droga położona jest w Gminie Zamość – w mieście są nieruchomości przy niej zlokalizowane od strony obwodnicy. Droga nie ma trwałej nawierzchni i tak jak inne czeka na nią w długiej kolejce. Czy Miasto będzie partycypowało w kosztach budowy jej nawierzchni? To kwestia przyszłości, dotychczas nie otrzymałem w tym zakresie żadnych sygnałów.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
13.07.2020 r.