Szanowni Rodzice Mieszkańcy Gminy Zamość

2298

Po zapoznaniu się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjąłem decyzję o stopniowym otwieraniu ww. placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość od 12.05.2020 r.

Wytyczne w sposób szczegółowy opisują wymagania bezpieczeństwa, jakie muszą być zapewnione w tych obiektach. Trwają jeszcze przygotowania techniczne i dostawy niezbędnych środków ochrony osobistej, dlatego istnieje konieczność telefonicznego kontaktu z konkretną placówką w celu potwierdzenia czy w określonym wyżej terminie może przyjąć dzieci.

Należy przy tym pamiętać, że to Dyrektor konkretnej szkoły czy też przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i do Niego należy decyzja w tej sprawie. Proszę kontaktować się telefonicznie ze szkołami i upewniać się co do konkretnego terminu ich otwarcia. Ze względów organizacyjnych jest to niezbędne. Dołożymy wszelkich starań, aby możliwie jak najszybciej zostały objęte opieką wszystkie dzieci, które tego wymagają.
To jednak rodzice muszą podjąć autonomiczną decyzję, czy uważają, że posyłanie dzieci do przedszkoli jest już bezpieczne.

Zamość, dnia 11 maja 2020 roku