Senior na spacerze

310

29 sierpnia br., z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, odbyły się plenerowe zajęcia z kijkami nordic walking dla seniorów. Miejscem zbiórki była świetlica wiejska sołectwa Skaraszów, skąd, po krótkim szkoleniu posługiwania się kijkami, uczestnicy wyruszyli na około 6-kilometrowy spacer. Trasa marszu prowadziła skrajem Roztoczańskiego Parku Narodowego, a dalej wokół stadniny koni „Tarka” oraz po południowym stoku wzgórza położonego nad miejscowością Wólka Wieprzecka. Po dotarciu na miejsce zbiórki, na zmęczonych spacerowiczów czekały napoje, poczęstunek i ognisko przygotowane przez „Koło Chłopa” ze Skaraszowa. Podczas podsumowania wydarzenia wśród uczestników rozlosowano trzy zestawów kijków do nordic walking. Działanie pn. Aktywny Senior „Spacerem przez pokolenia” było realizowane w ramach programu „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.

Na podstawie przesłanych materiałów GOK KC