Raport z działań informacyjnych – budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne

444

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie przekazała przygotowany przez firmę Mosty Katowice Sp. z o.o. „Raport z działań informacyjnych” wykonany w ramach inwestycji Wykonania Dokumentacji Projektowej w stadium STEŚ-R oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” (Część 3). Powyższe opracowanie stanowi podsumowanie przeprowadzonych działań informacyjnych w ramach odcinka realizacyjnego nr 5: Węzeł „Zamość Sitaniec” bez węzła – Węzeł „Zamość Wschód” bez węzła. Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje, iż każda osoba zgłaszająca swój wniosek podczas powyższych działań otrzymała korespondencyjnie indywidualną odpowiedź.

Szczegóły