Pytanie dotyczące przejścia dla pieszych w Sitańcu

546

PYTANIE:
Mam pytanie dotyczące przejścia dla pieszych w Sitańcu naprzeciwko bramy cmentarnej, czy gmina posiada jakieś informacje dotyczące lepszego oznaczenia czy też lepszego oświetlenia w/w przejścia, było kierowane pismo w tej sprawie. Nadmieniam, że przejście to jest bardzo niebezpieczne, źle oznaczone i oświetlone, a z przejścia tego codziennie korzysta wiele dzieci dojeżdżających do szkoły.
03.01.2020 r.

ODPOWIEDŹ:
Witam i dziękuję za kontakt e-mail. Wniosek Mieszkańców Sitańca z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym przejściu dla pieszych (Droga Krajowa nr 17) pismem z dnia 4 grudnia 2018 roku został przesłany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie (GDDKiA). Odpowiedź GDDKiA z dnia 20 grudnia 2018 roku skierowana została do Mieszkanki Sitańca, która pierwsza podpisała się pod wnioskiem, i do wiadomości Urzędu Gminy Zamość. Z treści odpowiedzi wynika, że GDDKiA nie ma zabezpieczonych środków finansowych na przebudowę przejścia (sygnalizacja), a istniejące oznakowanie przejścia dla pieszych – cytat „…wykonane jest prawidłowo, a występujące zagrożenia w ruchu w znacznej mierze wynikają z nieprzestrzegania przez kierujących pojazdami obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. …”. Nie posiadam żadnych informacji o zmianie stanowiska w sprawie Zarządcy drogi (GDDKiA). Oświetlenie uliczne drogi krajowej nr 17 funkcjonuje i jest zadaniem własnym Gminy. Ocenimy jego skuteczność w rejonie przedmiotowego przejścia dla pieszych i skrzyżowań z drogą gminną nr 110399L i wojewódzką nr 837. Jeśli będzie taka potrzeba, podjęte zostaną decyzje mające na celu poprawę sytuacji.
Pozdrawiam, życząc wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 roku.
Ryszard Gliwiński, 11.01.2020 r.