Proszę o wyjaśnienie jaki status maja place zabaw przy szkołach…

804

PYTANIE:

Proszę o wyjaśnienie jaki status maja place zabaw przy szkołach, czy są dostępne tylko dla dzieci z danej szkoły, czy są dla wszystkich. Taka sytuacja ma miejsce w szkole w Lipsku, plac jest cały czas zamknięty.
21.02.2020 r.

ODPOWIEDŹ WÓJTA:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Place zabaw przy Szkołach mają być ogólnodostępne, powinny służyć nie tylko w dniu nauki szkolnej i nie tylko uczniom. O takim moim spojrzeniu na sprawę wiedzą Dyrektorzy Szkół. Dotyczy to także Lipska. Dostępność placu zabaw stwarza oczywiście dodatkowe problemy – zagrożenie niszczenia urządzeń, śmieci, pozostałości po pieskach, inne skutki otwartego dostępu na teren obiektu szkolnego. Nie potrafimy uszanować wspólnego dobra. Uważam jednak, że zamykanie placów na przysłowiowy klucz nie jest rozwiązaniem tych problemów. To wyzwanie dla Nas wszystkich, nie tylko dla Pani Dyrektor i dla Wójta. Mój telefon do Pani Dyrektor nie załatwi wszystkiego. Temat już kiedyś funkcjonował w obiegu publicznym. Myślałem, ze został załatwiony. Zajmę się nim teraz osobiście.
Przy okazji zapraszam na zebranie wiejskie – niedziela, 1 marca 2020 roku godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej. Będę na nim. Główny cel to zmiana przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego tego roku. Ale będzie to także okazja do rozmów o innych ważnych sołeckich i gminnych sprawach Szczegóły u Pani Sołtys i w ogłoszeniach o zebraniu – także na www.gminazamość.pl

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
23.02.2020 r.