Pragnę zapytać co dzieje się w kwestii budowy chodnika przy ul. Targowej w Skokówce…

468

PYTANIE:
Dzień dobry
Pragnę zapytać co dzieje się w kwestii budowy chodnika przy ul. Targowej w Skokówce. Czy w tym roku inwestycja zostanie zrealizowana? Brak chodnika zagraża bezpieczeństwu, szczególnie spacerujących dzieci i na rowerach. Ulicą tą codziennie mnóstwo osób jeździ samochodami, spośród których niestety wiele przekracza dozwoloną prędkość i jeździ brawurowo. Proponuję również zastanowić się nad ograniczeniem prędkości do 40 km/h i cykliczne sprawdzanie przestrzegania tego ograniczenia przez Policję.

Serdecznie pozdrawiam, 17.07.2020 r

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuje za kontakt e-mail.
Budowa chodnika przy ul. Targowej w Skokówce to zadanie którego nie ma w przedsięwzięciach inwestycyjnych budżetu 2020 roku uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku. Niepewna sytuacja po stronie dochodów budżetu, jaka wytworzyła się w związku z COWID-19 nie pozwala na wprowadzanie w ciągu roku zmian dodatkowo zwiększających obciążenie gminnych wydatków. O sytuacji w finansach gminnych 2020 roku piszę dużo w BIULETYNIE SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. W wersji elektronicznej jest on dostępny na www.gminazamosc.pl Zachęcam do przejrzenia wszystkich tegorocznych wydań, a także dwóch ostatnich z roku 2019. Rozumie potrzebę budowy chodnika, który niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi. Dlatego z mojej inicjatywy w budżecie 2018 roku pojawiły się środki na opracowanie dokumentacji budowlanej chodnika. W sytuacji trudnych wyborów, co realizować a co na umieszczenie w budżecie musi wciąż czekać w długiej kolejce, przekonałem wówczas Radnych Rady Gminy do podjęcia tej trudnej decyzji. Wówczas, jesienią 2017 roku, nie wiedzieliśmy jeszcze że Politycy i Rząd obciążą Gminy finansowymi skutkami wprowadzania reformy w oświacie. O problemach z pozyskaniem pozwolenia wodno- prawnego, które mocno opóźniły prace zmierzające do pozyskania wszelkich prawnych pozwoleń na budowę chodnika informowałem w trakcie zebrania wiejskiego we wrześniu ubiegłego roku. Badania gruntu pokazały problemy ze zbieraniem wód opadowych poprzez studnie chłonne. Inne rozwiązania w sposób drastyczny podrożały koszt realizacji zadania. Stąd też podjęliśmy próbę dostosowania głębokości studni do wyników badań. W lipcu tego roku otrzymaliśmy w końcu pozytywną decyzję w zakresie pozwolenia wodno- prawnego wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu. Obecnie projektant dostosowuje jeszcze dokumentację do uwag zawartych w decyzji i za kilka tygodni wystąpimy do Starosty zamojskiego o wydanie pozwolenia na budowę. Czy techniczna realizacja zadania znajdzie się w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych budżetu Gminy 2021 roku? W warunkach określonych wiedzą sierpnia tego roku nie ma możliwości składania w tym zakresie odpowiedzialnych obietnic. Decyzje będą podejmowane w pierwszym tygodniu listopada. Dopiero po 20 października otrzymamy pisemną informację Ministra Finansów o planowanych dochodach Gminy przyszłego roku przekazywanych z budżetu Państwa. To ponad 70 % wszystkich dochodów bieżących własnych budżetu Gminy. Z decyzją co będzie w wydatkach trzeba więc poczekać na wiedzę o dochodach. Wartość kosztorysowa budowy całości chodnika (995mb) z konieczną przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej to ponad 1 400 000 zł (stan z jesieni ubiegłego roku). Taka sytuacja w projektowaniu budżetowym 2021 roku raczej jest niemożliwa do zrealizowania. W gminnych wyzwaniach inwestycyjnych między innymi na nawierzchnie czeka ponad 22 km dróg gminnych objętych uchwałami zebrań wiejskich wskazujących ich wykonanie jako najważniejsze dla sołectwa zadanie. Trzeba pewnie skupić się na etapowaniu budowy chodnika. Wskazane byłoby objęcie pierwszym etapem odcinka od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania przy świetlicy wiejskiej – to odcinek około 430 mb, kosztorysowo w wykonaniu około 430 000 zł (bez przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej). Dzisiaj można przyjąć, że na takim wyzwaniu 2021 roku skupiać się będziemy wspólnie z Radnym Krzysztofem Gromkiem. To jednak tylko wyzwanie a nie obietnica. Ograniczeniem prędkości z 50 do 40 km na godzinę nie poprawimy znacząco sytuacji bezpieczeństwa na ul. Targowej w Skokówce. Pewnie lepszym rozwiązaniem są policyjne patrole. Na ich częstotliwość samorząd gminny ma jednak wpływ tylko poprzez prośby. Zapraszam na zebranie wiejskie Mieszkańców Skokówki – 19 września (sobota) o godzinie 18ºº w świetlicy wiejskiej.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
09.08.2020 r.