Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniana kultury fizycznej

301

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 3 marca 2020 r w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniana kultury fizycznej.

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania

Realizator

Kwota w zł

Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość”.

Uczniowski Klub Piłkarski SUCHOWICZTEAM

Wólka Panieńska 23d

22-400 Zamość

10.000,00

 

Zamość dnia 3.03.2020 r.