Jakie to przymioty decydują, że pracę w jednostce samorządowej znajdują ww. osoby…

1009

PYTANIE:

Witam. Dzisiaj zupełnie inny temat. Jest takie powiedzenie „w przestrzeni publicznej”, „w przestrzeni medialnej”. Tych sformułowań również Pan używa, stąd moje pytanie. Otóż, w owych „przestrzeniach” funkcjonuje taka oto wiadomość, że w GZOK Gminy Zamość posadę znalazł Pan ………… – były radny gm. Zamość, jak i obecny radny ……… Moje pytanie jest proste, proszę odpowiedzieć, jakie to przymioty decydują, że pracę w jednostce samorządowej znajdują ww. osoby, jak mawia pewien prezes, bez żadnego trybu. Jak to możliwe, że będąc w tak trudnej sytuacji finansowej samorząd prowadzi dość „frywolną” politykę kadrową. Proszę o publiczną odpowiedź na stronie internetowej samorządu.
18.03.2020r.

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Na początek przepraszam za usuniecie nazwisk z treści Pana e-maila. Jak Pan sam napisał, „przestrzeń publiczna” i tak wie, o kogo chodzi. Spojrzenie na poruszone przez Pana zagadnienie zależy od miejsca siedzenia. Inaczej widzi to osoba odpowiedzialna za realizację konkretnych zadań, a inaczej Osoba patrząca na to z boku. Gminny Zakład Obsługi Komunalnej (GZOK) zatrudnia około 50 Osób i realizuje bardzo rozległe zakresowo gminne zadania w terenie. W latach 2018-2019 przejął także do realizacji szeroki zakres postępowań administracyjnych – w tym obsługę 1280 zestawów solarnych i egzekucję ich gwarancyjnych napraw. To tylko jeden przykład. Nie mogłem już dłużej czekać z zatrudnieniem Z-cy Kierownika. Uważam, że i tak uczyniłem to zbyt późno. Szukałem osoby znającej Gminę Zamość i specyfikę gminnych zadań, oraz mającą doświadczenie administracyjne. Zatrudnienie Z-cy Kierownika nastąpiło na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, gdzie wówczas pracował obecny Z-ca Kierownika GZOK. Zatrudnienie drugiej Osoby to sytuacja podobna. Dotyczy stanowiska pracy poza administracją GZOK. Poszukiwaliśmy osoby do pracy w terenie, organizującej pracę grup terenowych (majstra). Zależało mi również na osobie znającej Gminę i gminne realia. Skorzystałem z powstałej sytuacji – osoba, o której piszemy, niespodziewanie straciła pracę w jednym z Samorządowych Urzędów. Jest Mieszkańcem Gminy, obserwowałem Go od kilku lat – więc wiedziałem, że takiej osoby poszukuję. Odpowiadam za realizację gminnych zadań – za to rozliczają mnie Mieszkańcy. Proszę więc o wyrozumiałość i pozostawienie mi prawa do podejmowania decyzji organizacyjnych. Procedury prawne w zakresie zatrudnienia Osób zostały zachowane. Jeszcze małe spostrzeżenie własne. Na rynku pracy nie ma dzisiaj osób gotowych podjąć pracę. Proszę wierzyć, że wiem o czym mówię. Mam w tym zakresie spore doświadczenie. Płace w Jednostkach organizacyjnych Gminy Zamość nie są atrakcyjne – nawet w realiach Zamojszczyzny.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
18.03.2020 r.