Informacja o dofinansowaniu zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

179

Gmina Zamość informuje, że realizacja zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 95/2020/D/OZ z dnia 16.07.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.