Dlaczego opłaty za potocznie mówiąc wywóz śmieci wzrosły o ponad 50%?

937

PYTANIE:

Dlaczego opłaty za potocznie mówiąc wywóz śmieci wzrosły o ponad 50%? Jakie były tego przyczyny?
15.02.2020 r.

ODPOWIEDŹ WÓJTA:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
O powodach wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych z posesji Mieszkańców pisałem szeroko w świątecznym Biuletynie Samorządu Gminy Zamość – w specjalnym materiale i w odpowiedzi na podobne pytanie Mieszkańca. Internetowe wydanie Biuletynu dostępne na www.gminazzamosc.pl W tym miejscu w telegraficznym skrócie.
Obecna podwyżka opłat to skutek decyzji podejmowanych w Warszawie i tego co dzieje się w Kraju. W 2020 roku nic nie zmieniło się w organizacji odbioru odpadów komunalnych w Gminie Zamość. Zakres usługi świadczonej przez PGK Sp.z.o.o. w Zamościu jest taki sam jak w roku ubiegłym. Mimo to ustalona w wyniku przetargu roczna cena usługi wzrosła z kwoty 1 702 000 zł w 2019 roku do kwoty 2 930 930 zł w 2020 roku, czyli aż o 1 228 930 zł (72%). Trzeba było podjąć decyzję – wzrost opłat, albo rezygnacja z kolejnych gminnych inwestycji. W praktyce sytuacja jaka wytworzyła się w gminnym projektowaniu budżetowym 2020 roku nie dawała takiego wyboru. Trzeba było przenieść skutki finansowe usługi na Mieszkańców. O gminnych finansach dużo w ostatnich czterech wydaniach Biuletynu.
Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku czeka nas dalsza podwyżka opłat za odbiór odpadów. Kolejne zamieszanie w gospodarowaniu odpadami wywołane zostało wejściem w życie z dniem 6 września 2019 roku nowych regulacji prawnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg na odbiór w 2020 roku odpadów komunalnych z posesji Mieszkańców sołectw Gminy Zamość ogłosiłem 4 września 2019 roku, a więc przed wejściem w życie nowych ustawowych rozwiązań. Dlatego w zakresie organizacji odbioru odpadów w tym roku nic się nie zmienia. Odpady zmieszane odbierane są raz w miesiącu, bioodpady Mieszkańcy mają obowiązek kompostować (Ci co złożyli takie oświadczenie) lub dostarczyć we własnym zakresie do punktów odbioru odpadów w Zamościu. Czego uniknęliśmy w 2020 roku, ale musimy wprowadzić w życie od 2021 roku? Od stycznia 2021 roku odpady zmieszane odbierać będziemy dwa razy w miesiącu (w okresie od kwietnia do października) a nie raz w miesiącu jak obecnie. Inaczej też będzie z bioodpadami. Wszystko wskazuje na to, że powstanie obowiązek ich odbioru z nieruchomości. Rada będzie miała też obowiązek ustalenia bonifikat w opłacie za odbiór odpadów w przypadku gdy bioodpady będą kompostowane w gospodarstwach domowych. Zmiany te spowodują kolejny wzrost kosztów odbioru odpadów a więc i wzrost stawek opłat. Chyba że Parlament przywróci poprzedni zapis ustawowy dający możliwości w gminach wiejskich organizacji rzadszego odbioru odpadów zmieszanych (raz w miesiącu). Trzeba byłoby wówczas także utrzymać dotychczasowe rozwiązania w zakresie bioodpadów. Mam zamiar w tym zakresie napisać kolejny list otwarty do Parlamentarzystów. Ale czy to coś zmieni? Zachęcam do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość. Wystarczy wejść na www.gminazamosc.pl

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
23.02.2020 r.