Czy istnieje możliwość odebrania zeznań od świadków potwierdzających moją pracę?

601

PYTANIE:
Zwracam się z zapytaniem, czy istnieje możliwość odebrania zeznań (przez pracownika Gminy) od 2 świadków potwierdzających moją pracę w gospodarstwie rodziców celem zaliczenia do stażu pracy.
21.07.2020 r.

ODPOWIEDŹ:
Witam.
Niestety nie mam dobrej informacji. Urząd Gminy Zamość nie może dokonywać czynności polegających na odebraniu zeznań świadków potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym rodziców celem zaliczenia do stażu pracy. Urząd Gminy nie może także potwierdzać własnoręczności podpisu na takich zeznaniach świadków i podobnych tego typu dokumentach np. umowach dzierżawy, czy też upoważnieniach. Nie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki / Dz,. U. z 2007 r. Nr 27 , poz. 185 / Głównym faktem prawnie wykluczającym takie czynności jest to, że Urząd Gminy Zamość ma swą siedzibę na terenie Miasta Zamość, gdzie znajdują się kancelarie notarialne, które są uprawnione do dokonywania poświadczenia własnoręczności podpisu na tego rodzaju dokumentach. W nieco innej prawnie sytuacji są Urzędy zlokalizowane w miejscowościach w których nie ma siedzib kancelarii notarialnych.

Pozdrawiam
Ryszard Glwiński
22.07.2020 rok