30 lat działalności zespołu „Roztoczanki”

206

Zespół „Roztoczanki” powstał 16 maja 1990 roku i funkcjonuje nieprzerwalnie już 30 lat. Główną inicjatorką utworzenia grupy śpiewaczej była Pani Zofia Korona, ówczesna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej. Instruktorem muzycznym „Roztoczanek” od 2005 roku był Stanisław Momot, a od 2016 roku funkcję tę pełni Daniel Narolski. Zespołowi przewodniczy Pani Maria Listopad. Większość członkiń to Panie należące do Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej. Nazwa zespołu nawiązuje do Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza, w obrębie, których leży rodzinna miejscowość. Zainspirowane pięknem przyrody i zapachem roztoczańskiej ziemi, swoim śpiewem członkinie wprowadzają słuchaczy w nastrój dawnych klimatów ludowej kultury i tradycji. Jednakowe barwne, ludowe stroje stanowią wizytówkę roztoczańskich wokalistek.

Repertuar zespołu zawiera wiele pieśni i piosenek ludowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, patriotycznych, religijnych oraz biesiadnych. W ciągu 30 lat działalności, zespół zdobył ogromną sympatię lokalnej publiczności. Grupa występuje podczas uroczystości gminnych m.in. na Dożynkach Gminy Zamość, Dniu Susła, Samorządowym Dniu Kobiet, Dniu Samorządowca i wielu innych. Formacja reprezentuje gminę, również podczas wielu wydarzeń o zasięgu ponad lokalnym. Uczestniczy w licznych biesiadach, festynach, przeglądach pieśni  patriotyczno – religijnych, pieśni maryjnych, kolęd i pastorałek. Zespół posiada w swoim dorobku liczne nagrody i wyróżnienia, są laureatami festiwali i konkursów folklorystycznych. Do najważniejszych nagrodzonych występów należą:

 • 01.2013 r. – II miejsce na przeglądzie kolęd i pastorałek w Nieliszu,
 • 09.2015 r. – II miejsce na Roztoczańskiej Liście Przebojów Ludowych w Katolickim Radiu Zamość,
 • 05.2017 r. – II miejsce na Festiwalu Pieśni Maryjnej „TOTUS TUUS” w Lipsku
 • 2018r. – wyróżnienie podczas przeglądu zespołów folklorystycznych, Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.

Działalność zespołu opiera się przede wszystkim na podtrzymywaniu i upowszechnianiu ludowych tradycji poprzez integrowanie mieszkańców wsi do pogłębiania procesu zachowania od zapomnienia regionalnej muzyki biesiadnej. Swoimi występami zarażają słuchaczy radością folkowego ducha, a repertuar, jaki reprezentują to skarbnica wiedzy o kulturze muzyki regionalnej. To ich nieustający zapał niewątpliwie jest powodem scenicznych sukcesów.

Kalendarium wiodących wydarzeń w działalności zespołu „Roztoczanki”

 • 16.V.1990r. – Powstanie zespołu śpiewaczego o nazwie „Roztoczanki”, z inicjatywy Pani Zofii Korony Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej.
 • 26.III.1995r. – Udział w Eliminacjach Rejonowych VIII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych „Kiermasz Folkloru”
 • 07.V.1995r. – Udział w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.
 • VI.1995r. – Występ okolicznościowy podczas Jubileuszu działalności Bibliotek w Zawadzie.
 • VI.1995r. – Występ okolicznościowy podczas Zawodów Strażackich w Sitańcu.
 • 10.XI.1996r. – Udział w IX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Szczebrzeszynie.
 • 10.V.1998r. – Występ zespołu podczas uroczystości 600-lecia Żdanowa.
 • 14.XI.1998r. – Uczestnictwo zespołu w Rejonowych Eliminacjach X Wojewódzkiego przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Tarnogórze.
 • VII.2000 r. – Udział zespołu w VIII Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie.
 • 15.VII.2000r. – I Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu. Dyplom dla zespołu za udział w programie artystycznym.
 • V.2001r. – Eliminacje Wojewódzkie XXXV Ogólnopolskiego Festiwalu kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Nad Wisłą – Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Uroczyste Podziękowania dla zespołu oraz członkini Pani Marii Lewczuk.
 • 12-13.VII.2003r. – IV Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu. Wyróżnienie za udział w części artystycznej.
 • IX.2005r. – Udział w Eliminacjach Wojewódzkich 41 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Nad Wisłą. Uroczyste podziękowania dla Zespołu oraz założycielki Pani Zofii Korony.
 • VII.2006r. – VII Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu. Udział zespołu w koncercie pieśni i muzyki ludowej.
 • VIII.2006r. – Udział oraz pomoc w organizacji II święta Konia Orientalnego na Kresach w Wólce Wieprzeckiej.
 • 27.VII.2008r. – „Dzień Susła” w Mokrem. Koncert okolicznościowy.
 • 6.IX.2009r. – Dożynki Gminy Zamość w Wólce Wieprzeckiej. Udział zespołu w części artystycznej.
 • 23.V.2010r. – Jubileusz 20 – lecia KGW w Wólce Wieprzeckiej i zespołu Roztoczanki.
 • 7.VIII.2011r. – Uczestnictwo w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym.
 • 3.IV.2011r. – Koncert zespołu w kaplicy św. Rafała Archanioła Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 • 2.VI.2011r. – Zjazd Zarządu Gminnego OSP w Wólce Wieprzeckiej. Koncert okolicznościowy.
 • 24.VI.2012r. – „Dzień Samorządu Terytorialnego” w Żdanowie. Koncert okolicznościowy.
 • 1.VII.2012r. – „Powitanie wakacji” w Kalinowicach. Koncert okolicznościowy.
 • 22.VII.2012r. – „Festiwal Kwiatów” w Jatutowie. Koncert okolicznościowy.
 • 14.VIII.2012r. – „Festyn rodzinny” w Białobrzegach. Koncert okolicznościowy.
 • 17.I.2013r. – Zdobycie II miejsca na przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Nieliszu.
 • 27.IV.2013r. – Udział w Eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
 • 3.V.2013r. – Jubileuszowy występ zespołu na obchodach 50-lecia OSP Wólka Wieprzecka.
 • 7.VII.2013r. – „Lipskie Lato Kulturalne”. Koncert okolicznościowy.
 • 11.V.2014r. – „Dzień Muzealnika” w Wysokiem. Koncert okolicznościowy.
 • 18.V.2014r. – „Dzień Skaraszowa”. Pomoc i udział w organizacji wydarzenia.
 • 31.VIII.2014r. – „Festyn rodzinny w Skaraszowie”. Pomoc i udział w organizacji wydarzenia.
 • 21.IX.2014r. – Organizacja i udział w wydarzeniu „Powitanie Jesieni” w Wólce Wieprzeckiej.
 • 22.X.2014r. – Udział w Eliminacjach do Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie.
 • 9.XI.2014r. – Udział w konkursie Pieśni Patriotycznej w Starym Zamościu.
 • 11.I.2015r. – Spotkanie opłatkowe w Skaraszowie. Koncert okolicznościowy.
 • 25.IV.2015r. – Udział w Eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.
 • 13.IX.2015 r. – Zespół laureatem II miejsca na Roztoczańskiej Liście Przebojów Ludowych w Katolickim Radiu Zamość.
 • 7.II.2016r. – Obchody jubileuszu 25-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej i zespołu „Roztoczanki” – Występ jubilatek przy akompaniamencie Daniela Narolskiego.
 • 22.V.2016r. – Udział w I Lipskim Festiwalu Pieśni Maryjnej – Dla Matki.
 • I.2017r. – Zespołu na Wspólnym kolędowaniu w Lipsku.
 • II.2017r. – Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Pomoc w organizacji spotkania. Występ zespołu podczas programu artystycznego.
 • 21.V.2017r. – Zdobycie II miejsca na Festiwalu Pieśni Maryjnej „TOTUS TUUS” w Lipsku.
 • 22.VI.2017r. – Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej. Pomoc w organizacji uroczystości oraz występ zespołu.
 • 16.VII.2017r. – Wydarzenie plenerowe „Folkowisko” w Wierzchowinach. Występ zespołu.
 • 6.I.2018r. – Sołeckie Spotkanie Opłatkowe w Wólce Wieprzeckiej. Występ okolicznościowy.
 • 13.V.2018 r. – Udział w III Festiwalu TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Patriotycznej w Lipsku.
 • 3.III.2019r. – Święto Dnia Kobiet w Wólce Wieprzeckiej. Występ okolicznościowy.
 • 28.VII.2019r. – Wydarzenie plenerowe „FOLKOPOLKA” w Wólce Wieprzeckiej. Występ okolicznościowy.

Za te 30 lat reprezentowania samorządu Gminy Zamość, za wszelki trud służący ubogacaniu naszego kulturowego dziedzictwa, składamy serdeczne podziękowania, życząc tym s

amym jeszcze wielu lat działalności obfitujących w liczne sukcesy artystyczne.