Zmiany dot. programu „Dobry start” 300 dla ucznia

563

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start ” od 1 sierpnia 2019 r., zmienia się definicja szkoły. Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej). Wnioski o świadczenia dobry start na dzieci, które będą uczyć się/uczą się w szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych będzie można składać drogą papierową od 1 sierpnia 2019 r.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRPiPS zamieszczony został, zalecany do stosowania od 1 sierpnia br. przy ubieganiu się o świadczenie dobry start tradycyjną drogą „papierową”, zaktualizowany wzór wniosku o świadczenie dobry start uwzględniający ww. zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r.
W kanałach internetowych składania wniosków o świadczenie dobry start (banki, Emp@tia), wciąż funkcjonować będzie dotychczasowy wzór wniosku).

oprac. GOPS Zamość, dnia 2 sierpnia 2019 r.

Wniosek