Zapytanie o podjazdy łączące drogę z chodnikiem…

856

Witam

Pisze w imieniu mieszkańców Wólka Wieprzecka o zapytanie o podjazdy łączące drogę z chodnikiem, gdyż zrobiono nam drogę, piękny chodnik za co bardzo dziękujemy, ale pozostawiono ten łącznik. Pisze z prośbą o rozpatrzenie, czy by się nie dało tego zrobić z tej kostki o której mówił Pan Radny Dziuba na V Sesji Rady Gminy Zamość która gdzieś tam zalega. Zaraz po remoncie drogi utwardzono te podjazdy kamyczkiem, ale z upływem lat ten kamyczek wdusił się w grunt i teraz tak jak by go nie było. Po deszczu lub po zimie walczymy z błotem, które nanosimy samochodami na chodnik. Bylibyśmy bardzo wdzięczni o rozpatrzenie tej możliwości zrobienia tych podjazdów.

Z poważaniem  MIESZKAŃCY

04.03.2019r

 


 

Witam.

Dziękuję za poruszenie w korespondencji ważnego zagadnienia sposobu realizacji zadań Powiatu Zamojskiego. Problem ten wymaga konkretnych decyzji organizacyjnych Organów Powiatu – Starosty (Mieszkańca Gminy Zamość) i Zarządu. Oczywiście w zakresie finansowym także Rady Powiatu. To co funkcjonowało dotychczas w przypadku budowy chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zamość powinno ulec zmianie. Zapowiadałem to jeszcze w ubiegłym roku poprzedniemu Staroście. Problemem jest w tym o czym Pani pisze i o czym mówił Radny Konrad Dziuba w trakcie sesji Rady Gminy. Powiat na realizację zadań własnych oferuje Gminie Zamość przekazanie kostki brukowej oraz w 2019 roku dodatkowo obrzeży. Nie podejmuje decyzji co z nią zrobić, na jakie zadania przeznaczać. Bardzo wygodnie – w Gminie Zamość o budowę chodników przy drogach powiatowych wnioskują Mieszkańcy 10 Sołectw: Skaraszowa, Wierzchowin, Zwódnego, Pniówka, Borowiny Sitanieckiej, Łapiguza, Sitańca Kolonii, Chyżej, Wysokiego i Zawady. Powiat chce dać Gminie 1320 m² kostki na budowę 880 mb chodnika  w sytuacji gdy Mieszkańcy wnioskują o około 13 km. Powiat  nie wskazuje  które zadania spośród wskazanych powyżej realizować i odsyła Mieszkańców 10 Sołectw do Wójta. Bardzo wygodne!!! Ucieczka Organów Powiatu od podejmowania trudnych decyzji i odpowiedzialności za nie to jeden problem. Drugim jest finansowy i organizacyjny. Aby ułożyć przekazywaną przez Powiat kostkę trzeba opracować projekt budowlany, pozyskać właściwe pozwolenia prawne, ogłosić przetarg na wykonanie zadnia, dokonać wyboru wykonawcy prac, dopilnować realizacji zadania i zapłacić wykonawcy. To wszystko Powiat zostawia Gminie. Efekt finansowy zobrazuję na przykładzie chodnika budowanego w latach 2017-2018 przy drodze powiatowej w Sołectwach Sitaniec i Sitaniec Kolonia. Na budowę 1955 mb chodnika Powiat przekazał Gminie kostkę o wartości 68 966 zł. Z budżetu Gminy na realizację zadania wydaliśmy 803 279 zł. Kosztów administracyjnych nie liczę. Udział Powiatu w kosztach realizacji własnego zadania wyniósł więc niecałe 8%. Bardzo wygodne!!! Chciałbym w taki sposób realizować zadania własne Gminy, np. budować nawierzchnie dróg gminnych. Szerzej o problemach z realizacją zadaniach Powiatu Zamojskiego w najbliższych wydaniach Biuletynu Samorządu Gminy Zamość. O sytuacji finansowej gminnych budżetów lat 2018-2019 piszę natomiast więcej w ostatnim wydaniu Biuletynu. W wersji elektronicznej jest on już dostępny na www.gminazamosc.pl  Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi tam moimi tekstami. Jestem odpowiedzialny za realizację zadań Gminy – drogi gminne i chodniki przy nich, oświetlenie uliczne przy wszystkich drogach na terenie Gminy, ujęcia wody i wodociągi, kanalizacja sanitarna, obiekty gminne (w tym szkoły), oświata, program funduszu sołeckiego,  itd. Brakuje nam pieniędzy na realizację wszystkich pilnych potrzeb z powyższego zakresu. Drogi powiatowe i chodniki przy nich to zadanie Powiatu. Szanując wnioski Mieszkańców i widząc potrzebę ich realizacji 10 grudnia ubiegłego roku złożyłem Staroście Zamojskiemu ofertę wsparcia finansowego realizacji zadań Powiatu z zakresu budowy chodników. W skierowanym piśmie opisałem wspomniane powyżej wnioski Mieszkańców 10 Sołectw Gminy. W ofercie zawarłem dwa podstawowe warunki. Pierwszy, decyzje i odpowiedzialność Powiatu – podejmowanie decyzji jakie wnioski Mieszkańców realizować a które nie. Drugi – Powiat 60% kosztów realizacji zadnia, Gmina 40 %. Uważam, że gminna oferta jest uczciwa. Niestety, Starosta i Zarząd Powiatu nie zaakceptowali jej (pismo dopiero z 12 marca), nie przyjęli również propozycji rozmów w sprawie opracowania wspólnego programu budowy chodników przy drogach powiatowych w latach 2019-2023. Pismo Starosty Zamojskiego z dnia 12 marca przedłożę Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Samorząd Powiatu stawia Samorząd Gminy w bardzo trudnej i niezręcznej sytuacji. Inaczej wyobrażam sobie partnerstwo we wspólnym rozwiązywaniu problemów Mieszkańców. Mimo wszystko wierzę wciąż w zmianę obecnej sytuacji w relacjach gospodarczych Powiat – Gmina.

To szeroka odpowiedź na e-mail. Krótkie podsumowanie brzmi obecnie następująco. Zjazdy z drogi powiatowej na posesje w Wólce Wieprzeckiej zlokalizowane są w pasie drogi powiatowej. Położenie ich pomiędzy jezdnią i chodnikiem utrudnia korzystanie z chodnika i stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego – szczególnie po opadach deszczu. Oferowana przez Powiat kostka nie rozwiąże problemu. Trzeba opracować projekt budowlany według warunków wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Trzeba zabezpieczyć w budżecie Gminy środki na wykonanie zadania – koszt droższy od kosztów budowy chodnika, gdyż trzeba wykonać mocniejszą podbudowę. Zadania takiego nie ma ujętego w budżecie Gminy 2019 roku. Ciekawe co napisałby w odpowiedzi na e-mail Starosta Zamojski.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
18.03.2019r