PSONI kwestuje w Gminie Zamość

212

Na wydarzeniach plenerowych w Gminie Zamość będzie można spotkać wolontariuszy kwestujących na rzecz zamojskiego koła PSONI (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną).

Wolontariusze PSONI pojawią się na pewno w Wysokiem na „XIII Dniu Muzealnika” przy Regionalnej Izbie Pamięci Gminy Zamość (2.06.2019). Będą kwestować w ramach ogólnopolskiej akcji „KILOMETRY DOBRA”. Jest to kampania, organizowana w Zamościu i okolicy po raz 5 przez PSONI. Zbierane są głównie złotówki, a potem układane w metry i kilometry, tym samym bite są rekordy świata w dobroci, angażując wspaniałych ludzi, chętnych nieść pomoc. Potem wolontariusze PSONI mogą pojawić się na kolejnych imprezach plenerowych w Gminie, z Dożynkami włącznie.
Celem zbiórek zamojskiego koła PSONI w 2019 roku jest zgromadzenie funduszy na remont i adaptację budynku na ul. Orlicz-Dreszera 10, który PSONI pozyskało od Miasta Zamościa w ubiegłym roku na swoją działalność. Ten budynek to wielka nadzieja na polepszenie warunków terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, będących pod opieką Stowarzyszenia. Niestety, wymaga gruntowego remontu i dostosowania do wymaganych norm. Każda złotówka przybliża ten cel.
Obecnie wsparciem zamojskie koło PSONI obejmuje ponad 140 rodzin z terenu Zamojszczyzny. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlicę i Mieszkania Treningowe. Wspólnymi siłami walczą o dobre życie Osób Niepełnosprawnych. Wolontariusze nieodpłatnie wspierają rodziców i dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną, oferując tzw. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
Do tej pory dzięki hojności darczyńców Koło PSONI w Zamościu mogło dokonać najpotrzebniejszych remontów i zakupić specjalny autobus do przewożenia Osób
Niepełnosprawnych. Dzięki zbiórkom Stowarzyszenie będzie mogło realizować kolejne działania na rzecz podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do zbiórek, w tym w ramach akcji „Kilometry Dobra”.

Adres do wpłat darowizn online: https://bit.ly/2EGlufC

tekst: na podstawie informacji od Moniki Koziołek-Sulimy – Spec. ds. projektów i aktywizacji Środowiska na rzecz Osób Niepełnosprawnych / PSONI koło w Zamościu
www.psonizamosc.org.pl, KRS 44273,
nr konta PBS Zamość: 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004