Panie Wójcie jak to jest znów podwyżka za śmieci. A mieliście zarabiać na tych segregowanych…

1126

PYTANIE:

Panie Wójcie jak to jest znów podwyżka za śmieci. A mieliście zarabiać na tych segregowanych. W mieście Zamość mniejsza oplata i śmieci zabieranie częściej
08.12.2019 r.

ODPOWIEDŹ:

Witam i pozdrawiam.

Kolejna podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych nie jest zapewne ostatnią. Więcej o tym piszę w materiałach zamieszczonych w najbliższym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość – w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl W dniu jutrzejszym będą już także moje teksty na stronie internetowej Gminy w zakładkach „BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ” i „PYTANIE DO WÓJTA”. Zapraszam do zapoznania się zamieszczonymi tam informacjami. Tutaj tylko odpowiedź na poruszone w e-mailu dwa zagadnienia. Nie wiem kogo ma Pan (Pani) na myśli pisząc „mieliście zarabiać”. Mam nadzieję, że nie Wójta i nie Urząd Gminy. Wykonujemy zadania w imieniu Gminy – czyli Wspólnoty ponad 23 000 Mieszkańców 35 Sołectw Gminy. Gmina nie zarabia na segregacji odpadów. Usługę w zakresie odbioru odpadów świadczy podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Dotychczas w naszym przypadku to PGK Sp.z.o.o. w Zamościu (PGK). PGK odbiera też segregowane odpady i zagospodarowuje je we własnym zakresie – ma pewnie umowę na ich odbiór. Ewentualne przychody PGK-u z tego co robi z odpadami segregowanymi nie wracają do Gminy. Powinne one być uwzględnione w ofercie cenowej za usługę jaką PKG składa Gminie w postępowaniu przetargowym. Czy tak jest nie wiem. Nie mam żadnej mocy sprawczej sprawdzania tego. Gmina nie otrzymuje żadnych pieniędzy z tytułu organizacji odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Tak to wszystko jest poukładane decyzją PARLAMENTU. Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Mieście jest liczona nieco inaczej. PGK Sp.z.o.o jest spółką Miasta. W związku z tym polskie prawo daje możliwość Prezydentowi Zamościa zlecenia usługi PGK-owi bez przetargu, ale po kosztach świadczenia usługi – bez zysku który pojawia się w ofertach przetargowych. Gmina Zamość nie ma takiej spółki więc nie możemy korzystać z tego przywileju. Od razu zaznaczam, że powołanie takiej spółki zupełnie się nam nie opłaca. Prezydent Zamościa zaproponował Radzie Miasta podstawową kwotę opłaty za odbiór odpadów w wysokości 22,00 zł. Czyli to skalkulowane koszty PGK-u, bez zysku. Rada Miasta obniżyła cenę do 16,00 zł. To skutek samorządowych sporów w Mieście. Uważam, że będą kolejne decyzje Prezydenta i Rady Miasta w tym temacie. Lipcowe regulacje PARLAMENTARNE w zakresie odbioru odpadów komunalnych po raz kolejny powodują dużo zamieszania i społecznego niezadowolenia. Szkoda, że PARLAMENTARZYŚCI z Gminy Zamość i Regionu nie chcą rozmawiać o propozycjach prawnych regulacji z tymi, którzy potem wprowadzają je w życie. Może wówczas nie byłoby w Gminie Zamość od 2021 roku dwukrotnego w ciągu miesiąca odbioru odpadów zmieszanych (w okresie kwiecień – październik). Nie widzę takiej potrzeby, a Ci Mieszkańcy którzy chcą tego mają już dzisiaj taką możliwość i z niej korzystają. Ale to już temat nie na dzisiaj.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
10.12.2019 r.