NSZZ RI „Solidarność” organizuje kolonie letnie w Zakopanem i w Czarnym Dunacju

1540
Szczegóły