Nawiązując do ostatniego zebrania mieszkańców wsi Zarzecze…

871

Nawiązując do ostatniego zebrania mieszkańców wsi Zarzecze, które odbyło w lutym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w jakim dokładnym terminie rozpocznie się budowa drogi gminnej we wsi Zarzecze, o terminie zakończenia budowy oraz udrożnienia przejazdu i otwarcia drogi. Zapytanie zgłaszam w swoim imieniu jak również w imieniu wielu zaniepokojonych mieszkańców. Proszę o niezwłoczną odpowiedź ze względu na to że jest to wieloletnie i rażące zaniedbanie ze strony władz gminy, ludzie od lat pozostają bez możliwości dojazdu do swoich działek i domów, jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja w przypadku konieczności dojazdu służb ratunkowych. Proszę o odpowiedź.

26.03.2019r 28.03.2019r.

 


 

Witam i dziękuje e-mailowy kontakt.

Nie wiem czy o tej samej drodze myślimy. Na zebraniu wiejskim mówiłem o drodze dojazdowej do czterech posesji z nr „3” i nr „2” i w dalszej części dojazd do gruntów rolnych. W ubiegłym roku realizowane były prace związane ze wznowieniem granic. Czynności geodety pokazały, że istniejący od dziesiątków lat przejazd zlokalizowany jest poza prawnym przebiegiem drogi. Na odcinku ok. 400 mb trzeba przenieść drogę we właściwe miejsce. Na początkowym odcinku jest też problem z ogrodzeniami posesji. W budżecie Gminy 2019 roku nie ma ujętej inwestycji związanej z budową nawierzchni drogi. Ma ona szer. ok. 4 m – więc nawet z tego powodu o asfaltowej nawierzchni nie może być obecnie mowy. Temat ten nigdy nie był poruszany na zebraniu wiejskim. Mówiłem natomiast na lutowym zebraniu o tym, że na wiosnę będą prowadzone parce remontowe. Jak wspomniałem powyżej – przeniesiemy drogę na właściwe miejsce, odcinek ok. 400 mb od zakrętu przy posesjach „3”. Prace będą wykonane sprzętem i materiałem kamiennym. Kalkulacja kosztów 50 – 70 tys. zł. Kiedy?. Muszą ku temu powstać właściwe warunki atmosferyczne – nie będziemy tego robić w pozimowym „błocie”. Uważam, że do końca maja zadanie powinno być wykonane. Musimy wcześniej rozstrzygnąć problem ogrodzeń przy posesjach nr „3”.

Jeśli źle oceniłem drogę o która chodzi w e-mailu to proszę o ponowny kontakt.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
28.03.2019r.