Nabór Ankiet na kolektory słoneczne w Gminie Zamość (edycja 2019)

2783

Wójt Gminy Zamość ogłasza nabór Ankiet potencjalnego uczestnika projektu z zakresu OZE na terenie Gminy Zamość KOLEKTORY SŁONECZNE.
Ankiety należy składać od dnia 03.06.2019 r. do dnia 14.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość pok. nr 1 (Biuro obsługi interesanta) od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.
Ankiety dostępne są w Biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Zamość oraz na stronie internetowej www.gminazamosc.pl
Za termin złożenia Ankiety rozumie się termin fizycznego dostarczenia Ankiety do Urzędu Gminy Zamość. Ankiety przesłane pocztą tradycyjną, kurierem lub email, które wpłyną do Urzędu Gminy Zamość po dniu 14.06.2019 r. nie będą brane pod uwagę.

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w projekcie muszą złożyć Ankietę w aktualnym naborze. Ankiety, złożone przez Mieszkańców w poprzednich latach, które znalazły się na listach rezerwowych nie będą brane pod uwagę.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru ankiet uzyskać można w Urzędzie Gminy Zamość, pokój nr 18 lub pod numerem tel.: (84) 639 29 59 wew. 62.

Zobacz regulamin    Pobierz Ankietę