Może ktoś w końcu zadbał by o bezpieczeństwo rowerzystów?

652

PYTANIE:

Uszanowanie witam i mam wniosek o którym warto by podjąć dyskusję na Radzie Gminy chodzi o program RoweLove roztocze fajnie że to będzie ale może ktoś w końcu zadbał by o bezpieczeństwo rowerzystów dojeżdżających od miejscowości Lipsko w kierunku Lipska Polesia. Dotyczy to drogi w Lipsku prowadzącej kierunku kościoła panują tam egipskie ciemności zgłaszam to bo sama chętnie jeżdżę na rowerze jeśli nie trafiłam pod dobry adres to proszę mi napisać gdzie mam złożyć wniosek

14.11.2019 r.

 

ODPOWIEDŹ:

Witam.

„RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” to wspólny projekt 6 Partnerów – 3 z Polski (Gmina Zamość, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) i trzech z Ukrainy. Pieniądze unijne z programu Transgranicznej Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina. Udało się nam wygrać konkursowa rywalizacje z wieloma innymi z kilku polskich województw. Kilka milionów złotych w ramach programu dla Gminy Zamość. Można je było przeznaczyć tylko na zadnia z zakresu turystyki. Za te pieniądze nie można budować dróg, oświetlenia ulicznego, oraz innych pilnych gminnych potrzeb z zakresu infrastruktury. Mamy budynek po szkole w Lipsku Polesiu. Trzeba było podjąć decyzję co z nim dalej? Mieszkania socjalne? Sprzedać? Te alternatywy jakoś mi nie pasowały. Tak pojawił się pomysł na turystyczne wykorzystanie – może powoli to rozkręcimy. Miejsce piękne, na trasie do Krasnobrodu. Nie żałuję tej decyzji chociaż ma ona swoje konsekwencje nie pozwalające mi dzisiaj spokojnie spać. Nie od razu Kraków zbudowano i wierzę, że za kilka lat Lipsko Polesie będzie ważnym na mapie Polski miejscem spotkań typu „zielona szkołą” oraz sportowych i turystycznych obozów.
Droga gminna przy Kościele Parafialnym w Lipsku ma oświetlenie uliczne. Brakuje go na pewnym nie zamieszkałym odcinku w m. Lipsko Kosobudy, ale w przyszłym roku będzie realizowane w ramach zadań Funduszu Sołeckiego. Nie jest oświetlona na odcinkach nie zabudowanych droga wojewódzka w kierunku Krasnobrodu – od skrzyżowania z drogą powiatową do Białowoli przez łąki i dalej za Kościołem do początku zabudowy Lipska Polesia. Dlaczego nie jest oświetlona? Tutaj odpowiedź krótka – brak pieniędzy na realizację wszystkich pilnych i potrzebnych zadań inwestycyjnych w Gminie (także w Lipsku). Rozumiem potrzeby i oczekiwania Mieszkańców Gminy w zakresie inwestycji i innych zadań poprawiających warunki życia w naszych Sołectwach Gminy. Jednocześnie mam świadomość ograniczeń, jakie wynikają z dostępności środków finansowych na ich realizację. Gmina jako Wspólnota Mieszkańców jest zobowiązana do realizacji wielu zadań opisanych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Reprezentujący Gminę samorząd wykonując te zadania może się poruszać tylko w zakresie pieniędzy, którymi każdego roku dysponuje po stronie dochodów. Poziom stawek podatków i opłat lokalnych jest ograniczony możliwościami naszych rodzin. Możliwości inwestycyjne budżetów Gminy w znaczący i niespodziewany sposób uległy pogorszeniu w latach 2018-2019 za sprawą zwiększonych wydatków oświatowych (skutki reformy) oraz wzrostu cent usług i zakupów. Niestety – wiem już, że rok 2020 będzie dla Gmin czasem dalszego pogłębienia się tych niepokojących zjawisk finansowych. Zachęcam do zapoznania się z tekstami zamieszczonymi w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość (wydania z lipca i sierpnia 2019 roku), w wersji elektronicznej dostępne na www.gminazamosc.pl O sytuacji roku 2020 będę pisał w najbliższych wydaniach BIULETYNU. W obecnej sytuacji gminnego projektowania budżetowego roku 2020 nie mam możliwości składać poważnych i odpowiedzialnych deklaracji o tym kiedy może być budowane przedmiotowe oświetlenie uliczne. Staramy się o pieniądze unijne na modernizację istniejącego oświetlenia – wyminę starych, energochłonnych lamp – także w Lipsku. Nie ma obecnie panów budowy nowych oświetleni w Lipsku.
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem Pani tekst e-mailowy. Proszę śmiało korzystać z mojego adresu skrzynki e-mail.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość.

15.11.2019 r.