Kryta pływalnia na terenie naszej gminy?

710

PYTANIE:

Witam szanownego Wójta, piszę z zapytaniem które nurtuje już spore grono rodziców uczniów, czy gmina rozważa lub być może będzie rozważała budowę własnej krytej pływalni na terenie naszej gminy? Zapotrzebowanie jest duże dla naszych uczniów, jak i również mieszkańców, obecna pływalnia w Zamościu jest przeważnie przepełniona, także wydaje się że inwestycja sama by się utrzymywała. Pozdrawiam i oczekuje odpowiedzi.

23.10.2019 r.

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Pływalnia w Gminie Zamość to poważne wyzwanie. Czy jesteśmy je w stanie realizować? Rozumiem potrzeby i oczekiwania Mieszkańców Gminy w zakresie inwestycji i innych zadań poprawiających warunki życia w naszych Sołectwach Gminy. Jednocześnie mam świadomość ograniczeń, jakie wynikają z dostępności środków finansowych na ich realizację. Gmina jako Wspólnota Mieszkańców jest zobowiązana do realizacji wielu zadań opisanych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Reprezentujący Gminę samorząd wykonując te zadania może się poruszać tylko w zakresie pieniędzy, którymi każdego roku dysponuje po stronie dochodów. Poziom stawek podatków i opłat lokalnych jest ograniczony możliwościami naszych rodzin. Możliwości inwestycyjne budżetów Gminy w znaczący i niespodziewany sposób uległy pogorszeniu w latach 2018-2019 za sprawą zwiększonych wydatków oświatowych (skutki reformy) oraz wzrostu cent usług i zakupów. Niestety – wiem już, że rok 2020 będzie dla Gmin czasem dalszego pogłębienia się tych niepokojących zjawisk finansowych. Zachęcam do zapoznania się z tekstami zamieszczonymi w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość (wydania z lipca i sierpnia 2019 roku), w wersji elektronicznej dostępne na www.gminazamosc.pl O sytuacji roku 2020 będę pisał w najbliższych wydaniach BIULETYNU. W obecnych warunkach gminnego projektowania budżetowego roku 2020 nie mam możliwości składania poważnych i odpowiedzialnych deklaracji w zakresie treści Pana / Pani e-maila. Nie wiem jak mam sfinansować budowę sali sportowej przy największej obecnie (po reformie oświatowej) Szkole w Kalinowicach. Tam jest teraz ponad 500 dzieci i młodzieży (tego nie planowaliśmy) a mamy tylko ciasny obiekt dydaktyczny bez miejsca na boiska. Sytuację może uratować tylko sala sportowa – ale na to potrzeba 5 mln złotych. Pływalnia w Gminie Zamość to raczej bardzo odległy czas.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński 15.11.2019 r.