Jestem ogromnie zaniepokojona informacją dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami…

838

PYTANIE:

Szanowny Panie Wójcie,
Jestem ogromnie zaniepokojona informacją dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie dlaczego opłaty tak wzrosły i proszę o podanie szczegółowej kalkulacji kosztów, która przyczyniła się do takiej podwyżki. Czy ma to związek z trudną sytuacją zarządu PGK ? Wątpliwość budzi także to dlaczego rodziny np. 8-osobowe mają płacić tyle samo co rodziny 4-osobowe. Przecież 8-osobowe wyprodukują dwa razy więcej śmieci? Czy inni mają płacić za nich? Myślę, że już i tak ludzie pracujący mają dość utrzymywania innych. A co z rodzinami z malutkimi dziećmi….gdzie produkowane są ogromne ilości “pampersów” rozkładających się zapewne setki lat? Proszę o wyjaśnienie, gdyż nie rozumiem na jakiej podstawie radni podjęli taką decyzję. Dla mnie – osoby pracującej jest to podwyżka ogromna. Może należałoby szukać oszczędności w innym miejscu.

Dziękuję za odpowiedź.
Mieszkanka gminy.
07.12.2019 r.

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Mnie także niepokoi kolejne zamieszanie (pierwsze było w 2013 roku) związane z odbiorem odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Po raz kolejny mam wcielać w życie decyzje PARLAMENTU i POLITYKÓW, które nie były wcześniej uzgadniane na szczeblu ich realizacji, czyli w Gminach. Przypomnę, że do połowy 2013 roku w Gminie Zamość funkcjonował zupełnie inny system odbioru odpadów, który sami stworzyliśmy. Każdy właściciel posesji miał wówczas obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem świadczącym w tym zakresie usługi. Wójta Gminy nie obchodziło z kim była zawarta umowa i za ile. Miałem tylko obowiązek kontroli – czy umowy są zawarte i co właściciel posesji robi z odpadami. W 2013 roku nie konsultowaną z jej wykonawcami (Gminami) decyzją PARLAMENTYU zlikwidowano to co uważam miejscami było dobre. Od połowy 2013 roku mamy obecny stan. PARLAMENT i POLITYCY decydują co mamy robić z odpadami. Wszystko opisane jest na 58 stronach jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Samorządom gminnym pozostawiono niewielki zakres decyzji organizacyjnych. W praktyce tylko ustalenie w jaki sposób mamy od Mieszkańców zebrać pieniądze na opłacenie kosztów funkcjonowania systemu. Oczywiście w Gminach pozostał także problem radzenia sobie ze społecznym niezadowoleniem. Obecne zamieszanie wywołała nowelizacja wspomnianej powyżej ustawy. PARLAMENT przyjął ją 19 lipca 2019 roku a weszła w życie na początku września. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że przetarg na odbiór odpadów komunalnych ogłosiliśmy dwa dni przed wejściem w życie nowych przepisów. W zakresie organizacji odbioru odpadów duże zmiany w Gminie Zamość wejdą więc dopiero od 2021 roku – dwukrotny w ciągu miesiąca (kwiecień – październik) odbiór odpadów zmieszanych, odbiór z posesji bioodpadów, i inne. To będzie oznaczało kolejne podwyżki opłat. Organizacja odbioru odpadów w 2020 roku w Naszej Gminie będzie taka sama jak w roku bieżącym. Odpady zmieszane będą odbierane raz w miesiącu, podlegające selektywnej zbiórce też tak jak obecnie. Pomimo to koszt rocznej usługi ustalonej w wyniku przetargu wzrósł o ponad 72%. W 2019 roku PKG Sp.z.o.o. świadczy nam usługi za 1 702 000 zł, natomiast za to samo w 2020 roku zapłacimy 2 930 930 zł. Kolejna oferta złożona w przetargu przez inny podmiot była jeszcze droższa – 3 100 000 zł. Tylko ten skokowy wzrost usługi spowodował wzrost opłat za odbiór odpadów. Koszty administracyjne w kalkulacji stawki opłat to zaledwie 137 198 zł i w stosunku do stanu obecnego wzrosły o 17 198 zł. Nie mogę nic więcej napisać o kalkulacji kosztów oferty PGK Sp.z.o.o. w Zamościu (2 930 930 zł) gdyż to jest poza moimi kompetencjami. Oferty składane w przetargach organizowanych przez inne Gminy Powiatu są podobne, więc nie mam żadnych możliwości ingerencji w nie. Obecna sytuacja to skutek decyzji PARLAMENTU i POLITYKÓW. Dobrze zrobiono podmiotom świadczącym gminom usługi odbioru odpadów. Jest wzrost cen usług i nie wiadomo z jakiego powodu. Nie mogę kontrolować zamojskiego PGK-u. Nic nie zyskali na tym Mieszkańcy, a wręcz stracili gdyż muszą płacić więcej. Obrywa się Wójtom (Burmistrzom i Prezydentom) gdyż to my finalizujemy decyzje PARLAMENTU i POLITYKÓW. Mieszkańcy mają do nas znacznie bliżej niż do Warszawy. Ja nie mam już gdzie odesłać Mieszkańców, bo do Sołtysa nie ma po co. Politycy zawsze mogą powiedzieć, że to Wójt sobie nie radzi.

Zwolnienie z opłat za odbiór odpadów piątej i kolejnej osoby w gospodarstwie domowym to jeszcze decyzja z 2013 roku. To pomoc dla Rodzin wielodzietnych. Objętych jest nią 1907 Osób (stan 31.12.2018r). Zmiany w tym zakresie dałoby przy 100% ściągalności opłat dodatkowe wpływy do budżetu 194 514 zł (1907 x 8,50 zł x 12 miesięcy). W porównaniu do brakującej do spięcia po przetargu kosztów funkcjonowania systemu kwoty 1 228 431 zł nie jest to zbyt wiele. Oczywiście trzeba taką alternatywę przeanalizować, ale na spokojnie – z policzeniem zysków i strat. Trzeba skontrolować kto korzysta z tego przywileju. Nie było czasu na przygotowanie decyzji. Oferty przetargowe otworzyliśmy 11 października i dopiero wówczas problem nabrał konkretnego wymiaru. Wcześniejszym ogłoszeniem przetargu daliśmy sobie czas do września przyszłego roku na obowiązkowe dostosowanie do nowych parlamentarnych pomysłów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość”. Pewnie we wrześniu będzie też przetarg na usługę odbioru odpadów w 2021 roku i wówczas dopiero kolejne kalkulacje stawki opłat dla Mieszkańców – z analizą różnych wariantów. Nie będzie mniej niż 15 zł od osoby miesięcznie. Dwukrotny odbiór w ciągu miesiąca odpadów zmieszanych musi kosztować więcej.

W opisanej sytuacji nie możemy mówić o szukaniu oszczędności. PARLAMENT i POLITYCY nie zostawili nam w tym zakresie kompetencji. Gminny system odbioru odpadów z posesji gospodarstw domowych ma się finansować z wpłat Mieszkańców. Nie mamy możliwości i nie będziemy dopłacać do tego z budżetu. To wówczas i tak byłyby pieniądze z podatków płaconych przez Mieszkańców, tylko że zabrane z części przeznaczonej na budowę dróg, wodociągów, itd. Decyzje organizacyjne w zakresie odbioru odpadów jakie możemy podejmować mają niewielki wpływ na koszt usługi świadczonej obecnie przez PGK Sp.z.o.o. W 2021 roku będziemy musieli odbierać odpady zmieszane co dwa tygodnie ( kwiecień – październik). To podlega kontroli i z tym nie ma możliwości dyskusji. Obsługa administracyjna systemu to w 2020 roku zaledwie 4,4 % wszystkich kosztów. Tak prezentują się realia samorządowego gospodarowania. Coraz więcej decyzji zapada w Warszawie. Coraz więcej zadań do realizacji w Gminach bez liczenia ich kosztów i innych skutków.

Więcej szczegółów w materiale który przygotowałem do najbliższego wydania Biuletynu Samorządu Gminy Zamość. Zapraszam do zapoznania się z nimi. W wersji elektronicznej Biuletyn dostępny na www.gminazamosc.pl.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński 10.12.2019 r.