Gminny konkurs literacko-poetycki

307

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem ogłasza VI edycję konkursu literacko – poetyckiego „Odkrywamy talenty poetyckie” pod patronatem Wójta Gminy Zamość. Zapraszamy do udziału; poniżej zarys regulaminu.

CELE KONKURSU: Danie szansy twórcom, którzy ukrywają dorobek. Dotarcie do grupy pisarzy i poetów piszących „do szuflady”. Umożliwienie prezentacji własnych tekstów. Uaktywnienie środowiska twórczego.

ZAŁOŻENIE KONKURSU:

  1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Zamość, którzy tworzą różnorodną twórczość literacką.
  2. Teksty konkursowe mogą mieć formę wiersza, prozy poetyckiej, legendy, aforyzmu, ballady, piosenki.
  3. Tematyka utworów jest dowolna – od tekstów lirycznych, poprzez patriotyczne, satyryczne czy okolicznościowe.
  4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: dzieci ze szkoły podstawowej w wieku 7–10 lat, młodzież w wieku 11–17 lat, dorośli.
  5. Na konkurs należy przesłać od 3 do 5 tekstów nigdzie dotąd niepublikowanych. Prace mogą być napisane ręcznie lub na komputerze.
  6. Do utworów należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu lub e-maila; jak również zgodę uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych (wymagające wcześniejszego zapoznanie się z zamieszczoną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych) w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” (dane osób biorących udział w konkursie zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu) – metryczka, klauzula i szablony zgód są dostępne do pobrania na stronie Biblioteki: http://bibliotekamokre.pl/2019/11/19/odkrywamy-talenty-poetyckie-2019/
  7. Utwory przesłane pocztą tradycyjną czy e-mailową powinny być podpisane godłem.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

  1. Teksty należy przesyłać do 07.12.2019 r. pocztą tradycyjną (na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116, 22–400 Zamość) lub e-mailową (na adres: biblioteka.mokre@bpgz.pl). Teksty można również składać osobiście w głównej siedzibie Biblioteki (adres: j.w.) lub w jej filiach. Dodatkowe informacje po numerem telefonu: tel./fax. (84)616 65 64.
  2. O terminie rozstrzygnięcia konkursu poinformujemy na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Zamość: http://bibliotekamokre.pl/oraz Facebooku Biblioteki. Przesłane teksty pozostają własnością Biblioteki, która zastrzega sobie prawo do publikacji bez honorarium.

Serdecznie zapraszamy!