Dzień Babci i Dziadka w Żdanówku

939

W naszych kalendarzach, w miesiącu styczniu są dwa wyjątkowe dni, które, mimo ujemnych temperatur, rozgrzewają serca wszystkich babć, dziadków oraz ich wnucząt. Dzień babci i dziadka. W tym roku uczczony w Żdanówku w niedzielne popołudnie 20 stycznia 2019 r. Przed licznie zgromadzoną publicznością zademonstrowały się dzieci ze Żdanówka, recytując wiersze, śpiewając oraz prezentując układ choreograficzny przygotowany specjalnie na tą okazję. Swój talent wokalny zaprezentowały również dziewczęta z IV Zamojskiej Drużyny Harcerek „Las” im. Jadwigi Harczuk-Muszyńskiej z Zamościa. Następnie wystąpiła grupa taneczna „FRESH DANCE” z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość prowadzona przez instruktor Edytę Zając. Swoim występem uroczystości uświetnił też zespół „Wesołe Gosposie” z Sitańca Koloni z instruktorem muzycznym Czesławem Bartnikiem. Życzenia wszystkim babciom i dziadkom złożył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, podkreślając, iż tegoroczny dzień babci i dziadka jest dla niego wyjątkowy, ponieważ pierwszy odkąd sam został dziadkiem.

Spotkanie zorganizowali, w ramach Samorządowych Inicjatyw Mieszkańców Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich w Żdanówku, Sołtys i Rada Sołecka Żdanówka, Ochotnicza Straż Pożarna w Żdanówku. A wydarzenie wsparli: Samorząd Gminny Zamość, GOK Gminy Zamość i Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

GOK: KS