Darmowe porady prawników 2019

729

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu zamojskiego w 2019 roku będzie udzielana w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, jednak od 1 stycznia br. przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. Na poradę koniecznie trzeba się telefonicznie umówić wcześniej.

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4.

W budynku zapewniony jest dostęp do punktów także osobom niepełnosprawnym.

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem udzielenia porady jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lokalizacja punktów w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu:

I PUNKT prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118; poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godzinach 7:30 – 11:30; wtorek – w godz. 8:00 – 12:00. Tel. (84)530 09 33.

II PUNKT prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118; poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 11:30 – 15:30; wtorek – w godz. 12:00 – 16:00. Tel. (84)530 0933.

III i IV PUNKT prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z/s w Lublinie: I piętro, pokój 124; poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 7:30 – 15:30; wtorek – w godz. 8:00 – 16:00. Tel. (84)530 09 34. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez radcę prawnego.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu 602 664 424. Porady udzielane są wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku obejmuje:

  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
  • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
  • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.
  • Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Zamościu

Darmowa pomoc prawników – lista jednostek w powiecie zamojskim – załącznik