Zgłaszanie awarii kolektorów słonecznych

4398

Informujemy, że awarie kolektorów słonecznych oraz problemy techniczne związane z zamontowaną instalacją należy kierować do Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość pod numerem telefonu:

– 503 828 191, 503 830 778 lub 84 639 05 82 wew. 3 – Pan Tomasz Raduj oraz Pan Mateusz Gryn
– email: gzok.kolektory@zamosc.org.pl

Natomiast informacje związane z realizacją projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii w Gminie Zamość oraz podpisywania umów można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pod numerem telefonu:

– 84 639 29 59 wew. 62 – Pani Klaudia Galant oraz Pani Joanna Tokarska
– email: inwestycje@zamosc.org.pl