Pytanie o projekt budżetu i działki…

846

Dzień dobry Panie Wójcie. W dniu dzisiejszym na portalu ŻYCIE ZAMOŚCIA.PL ukazał się wywiad z prezydentem miasta Zamość Panem Andrzejem Wnukiem, w którym możemy przeczytać: “Już kilku takich w strefie mamy, tym niemniej nie zamierzamy spocząć na laurach. Problemem strefy jest to, że powoli kończą się wolne działki, dlatego prowadzimy intensywne rozmowy zmierzające do pozyskania nowych terenów – zarówno na terenie miasta, jak i gminy Zamość”. Moje pytanie – czy prezydent Andrzej Wnuk prowadzi z Panem rozmowy na temat pozyskania dla miasta działek na terenie gminy Zamość. Jeżeli tak to proszę o szczegóły – o jakie działki chodzi, miejscowości i na jakich zasadach miasto chce pozyskać te tereny. W mojej ocenie mieszkańcy Gminy Zamość na bieżąco winni być informowani o rozmowach jakie są prowadzone odnośnie tematu o którym wspomina
prezydent Wnuk w swoim wywiadzie.
Z poważaniem Ryszard Puchacz

Wyrażam zgodę na podanie moich danych personalnych do wiadomości publicznej przy publikacji pytanie na stronie Urzędu Gminy Zamość.
06.11.2018r

Dzień dobry Panie Wójcie. Czy i kiedy opublikuje Pan w BiP -e Gminy Zamość projekt budżetu na 2019 rok?. Czy za każdym razem trzeba składać wniosek aby Pana zmuszać do publikacji projektu budżetu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem Ryszard Puchacz
19.11.2018r

Witam i dziękuję za kontakty e-mail. Przepraszam też za nieco późną odpowiedź, ale wie Pan, że teraz trudny listopadowy czas dla Wójtów Gmin.
Nie prowadzę żadnych rozmów z Samorządem Miasta Zamościa w sprawie pozyskania przez Miasto gruntów pod inwestycje na terenie Gminy. Nie jest żadną tajemnicą, że byłem i jestem przeciwnikiem zmiany granic pomiędzy Miastem i Gminą. Uważam, że problem braków terenów inwestycyjnych możemy wspólnie rozwiązywać bez potrzeby zmiany granic. Przykład – Lotnisko Mokre. Uważam, że to powinien być wspólny cel Gminy, Miasta i Powiatu. To przyszłość rozwoju Zamojszczyzny. Gmina ma opracowaną dokumentację i pozwolenie na budowę pasa startowego. Kosztorys zadania około 4 mln. zł. Trzy Samorządy mogą wspólnie zrealizować inwestycję jako zadanie budżetu Gminy – poprzez udzielenie Gminie dotacji. Nie potrzeba w tym celu powoływać żadnych nowych podmiotów – spółek. Lotniskiem zarządza od dziesiątków lat Aeroklub Ziemi Zamojskiej. I tak powinno pozostać po wybudowaniu pasa startowego. Czy tak się stanie to już pokażą najbliższe miesiące. Nowe tereny inwestycyjne w Gminie Zamość to poważne wyzwanie i długi proces. Potrzeba zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, wykup gruntów, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgoda właściwego Ministra na zmianę użytkowania gruntów. Próbę realizacji tego można podjąć bez potrzeby zmiany granic Gminy, tym bardziej że terenów tych nie znajdziemy przy granicy Miasta. Tam są osiedla mieszkaniowe. Gdzie są tereny inwestycyjne w Gminie Zamość? Może wokół stacji LHS Bortatycze? Może w „Białej Górze” w Żdanowie?
Projekt budżetu Gminy na 2019 rok jest zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy Zamość. Nie musi Pan o tym przypominać. Określony ustawą termin 15 listopada dotyczy przekazania projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) i Przewodniczącemu Rady Gminy. Ten rok jest szczególny z uwagi na zmiany Organów Gminy. Przedłożony przez Wójta projekt budżetu to dokument wyjściowy do prac Radnych w Komisjach Rady i oceny dokonywanej przez RIO. Dla Mieszkańców ważny jest ostateczny kształt budżetu, gdyż dopiero ten dokument jest prawem obowiązującym.
Spokojnie Panie Ryszardzie. Nie zamierzam pozwolić na zmianę granic Gminy a administracja gminna czuwa pomimo coraz większej biurokracji.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
23.11.2018 r.