Początek roku 2018 skłania w odniesieniu do naszej Ojczyzny do oczywistej refleksji – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości…

780

Szanowny Panie Wójcie,
Początek roku 2018 skłania w odniesieniu do naszej Ojczyzny do oczywistej refleksji – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto przy tym pamiętać, że korzenie naszego narodu sięgają dużo głębiej. Marszałek Józef Piłsudski zaznaczył: “Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Zwracam się do Pana jako Redaktora Naczelnego odnośnie treści zamieszczanych w Biuletynie.
Jak czytamy w Biuletynie Gminy Zamość (Nr 11(106) Listopad 2017, s.12): “tegoroczne gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w Lipsku”, po której “nastąpiło poświęcenie trzech samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli”. Dalej autor artykułu dokładnie wyszczególnia jakie to były samochody. Dziwi i zaskakuje już sam fakt święcenia samochodów pożarniczych przy okazji Święta Odzyskania Niepodległości… A jeszcze bardziej dziwi i zaskakuje “nowoczesny patriotyzm” nie tylko druhów strażaków ochotników, bowiem z artykułu dowiadujemy się, że “nowe auta specjalistyczne były jednym z najważniejszych czynników, które zmotywowały nie tylko druhów strażaków ochotników z Białowoli, ale całą aktywną grupę mieszkańców tego sołectwa, do przejęcia inicjatywy i wzięcia na siebie większości obowiązków związanych z organizacją gminnych obchodów Dnia Niepodległości w 2017 roku.” Czyżby druhowie strażacy ochotnicy i nie tylko oni mieli interesowny stosunek do naszej Ojczyzny i Jej historii? Może warto im przypomnieć, że 11 listopada to Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. O tę wolność i niepodległość walczyło kilka pokoleń naszych przodków, którzy nie wahali się oddać życia za te wartości. Na szczęście manifestowanie patriotyzmu przestaje być wstydliwe również w naszej gminie… Wielu mieszkańców wywiesiło flagi państwowe i dziękowało za Polskę Niepodległą. Niestety na Mszach Świętych sprawowanych w intencji Ojczyzny w wielu parafiach, nie tylko w Lipsku, nie było pocztów sztandarowych z gminnych szkół… Jak wygląda w praktyce patriotyczne wychowanie w gminnych placówkach oświatowych? Czy sprowadza się ono tylko do udziału w obowiązkowej szkolnej akademii w przeddzień Święta Niepodległości? Dziwi i zaskakuje zachowanie dyrektorów szkół, gdyż dają do zrozumienia dzieciom i młodzieży, że patriotyzm celebruje się tylko w godzinach pracy szkoły…
Widać przykład idzie z góry. 14 października 2017r. w Radecznicy miał miejsce uroczysty pogrzeb żołnierzy wyklętych – płk. Mariana Pilarskiego ps. “Jar” oraz ppor. Stanisława Biziora ps. “Eam”. Żołnierze ci za walkę przeciwko komunistycznej władzy zostali skazani na śmierć – rozstrzelani 4 marca 1952r. na Zamku Lubelskim. 13 października 2017r. ich szczątki zostały przewiezione tzw. szlakiem pamięci. Mieszkańcy miejsc, gdzie żyli i służyli w konspiracji mogli oddać im hołd. Kondukt pogrzebowy zatrzymał się również na terenie naszej gminy, w kościele w Sitańcu, gdyż z tą miejscowością był związany ppor. Stanisław Bizior. “Dla tych bohaterów ważniejsze niż życie były wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna” – mówił w homilii pogrzebowej bp Edward Frankowski. Informacji o tym wydarzeniu nie znajdziemy niestety w Biuletynie Gminy Zamość (ani w numerze 10(105) Październik 2017, ani w numerze 11(106) Listopad 2017, ani w numerze 12(107) Grudzień 2017). Może dlatego, że na samej uroczystości w Sitańcu zabrakło przedstawicieli władz gminy…
Niniejszy tekst przesłałam Panu również drogą mailową.

Z wyrazami szacunku i życzeniami wierności Polsce
Renata Tywoniuk-Kwoka

Witam i dziękuję za kolejną korespondencję. Podobnie jak w poprzednich przypadkach niniejszy tekst traktuję jako odpowiedź na formę urzędową korespondencji.
Rozpocznę od końcowej części Pani wypowiedzi. W dniu 12 października 2017 roku o godzinie 12:15 na gminną skrzynkę e-mailową gmina@nullzamosc.org.pl otrzymaliśmy następujący tekst: „Temat: Zaproszenie na uroczystości pogrzebowe „Jara” i „Eama”. Nadawca: …………@lublin.uw.gov.pl Data: 12.10.2017 12:15 Adresat: gmina@nullzamosc.org.pl Szanowni Państwo, w imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka pragnę przekazać zaproszenie do udziału w uroczystościach pogrzebowych ŚP. płk. Mariana Pilarskiego „Jara” i ŚP ppor. Stanisława Biziora „Eama” w dniach 13-14 października 2017 roku. W załączeniu przesyłam program uroczystości. Z poważaniem …….”. To jedyna forma oficjalnej wiedzy o patriotycznym wydarzeniu w Sitańcu jaka dotarła do Wójta Gminy Zamość. Adres skrzynki e-mail i podpis pod zaproszeniem pochodzi od pracownika Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Z tekstem tym zapoznałem się 12 października o godzinie 15:00. Niestety nadawca zapomniał dołączyć załącznika, o którym pisze w tekście. Zachowałem druk. Jeśli dobrze pamiętam Msza Święta w Kościele parafialnym w Sitańcu miała miejsce następnego dnia, czyli 13 października. Być może w dniu 12 października dzwonił do mnie Ksiądz Proboszcz, ale tego nie jestem pewny. W dniach 13-14 października mieliśmy zaplanowany wyjazd partnerski do Gminy Sanok, nie było więc mnie i wielu Innych w Gminie. W tych warunkach nie miałem żadnych możliwości podejmowania poważnych i odpowiedzialnych decyzji o publicznym samorządowym zaangażowaniu w przebieg patriotycznej uroczystości. Zupełny brak wiedzy o wydarzeniu i fakt, że nikt z Organizatorów nie przekazał do druku żadnych materiałów to jedyne powody nie zauważenia wydarzenia w BIULETYNIE. Powyższego nie traktuję jako usprawiedliwienie dla siebie. Uważam jednak, że nie jestem jedynym winnym. Organizuję wiele patriotycznych uroczystości i wydarzeń. Śmiem twierdzić, że w wydaniu Samorządu Gminy Zamość przekazanie wiedzy o nich wygląda zupełnie inaczej.
Gminne obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Nie widzę nic niestosownego w fakcie, że w ich trakcie święcone były nowe samochody strażackie. Niewątpliwie służą one, podobnie jak i działalność OSP bezpieczeństwu publicznemu. O patriotyzmie XXI stulecia można pisać wiele. Uważam, że wyraża się on w historycznej pamięci, dbałości o narodowe wartości, ale także w szacunku dla Tych, którzy tworzą dzisiejszy obraz Ojczyzny. Aktywność i obywatelska świadomość Mieszkańców Małych Ojczyzn (Gmin, Sołectw) to też elementy patriotyzmu lat dwutysięcznych. Nie jestem autorem tekstu w Biuletynie, o którym Pani pisze i nie cenzuruję tego co piszą inni. DZIĘKUJĘ wszystkim Lokalnym Organizatorom gminnych obchodów listopadowego patriotycznego święta w Lipsku. Wiem, że poświęcenie samochodów strażackich było dla WAS tylko dodatkową motywacją i okazją do przyjęcia na siebie obowiązków gospodarzy uroczystości. Wierzę, że tak też przyjęło to większość Czytelników Biuletynu. Brak szkolnych pocztów sztandarowych w trakcie uroczystości to już moja odpowiedzialność. Uważałem, że w Kościele Parafialnym w Lipsku nie ma warunków do udziału w uroczystości wszystkich pocztów sztandarowych – 12 strażackich, 2 środowisk kombatanckich oraz 9 szkolnych. Szkoły z Parafii Lipsko nie mają sztandarów. Msza Święta odprawiana była także w intencji zmarłych Radnych Rady Gminy, Pracowników administracji, Strażaków, Samorządowców. Zaprosiliśmy na nią Ich Rodziny. Duża ilość zaproszonych Gości, Mieszkańcy Parafii, niepewna listopadowa pogoda – w tym wszystkim niewielki Kościół i odpowiedzialność za przebieg uroczystości i stworzenie Uczestnikom warunków do udziału w niej. Dlatego zaproszenia do udziału w uroczystości przesłano tylko do Dyrektorów Szkół.
Jeszcze raz dziękuję za korespondencję i zachęcam do aktywnego włączenia się w realizację samorządowych zadań sfery życia społecznego. W miejscu Pani zamieszkania jest ku temu wiele okazji.

31.01.2018 r.
Ryszard Gliwiński