Pisze w sprawie inwestycji w Płoskie…

955

PYTANIE
Witam. Pisze w sprawie inwestycji w Płoskie, chciałbym się dowiedzieć czy całe Płoskie będzie zasilone w wodociąg i kanalizacje?
29.11.2018 r.

ODPOWIEDŹ
Witam i dziękuję za kontakt e-mail. W bieżącym i przyszłym roku realizujemy zadanie inwestycyjne związane z budową ujęcia wody w Płoskiem oraz budową sieci wodociągowej w części Sołectwa. Dotyczy to obecnie północnej (prawej) strony drogi krajowej nr 74, od skrzyżowania przy byłej zlewni mleka do granicy z Zawadą (bez Zabłotka). Zadanie finansowane jest w części z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy również wykonany projekt budowlany i wszelkie pozwolenia na jego realizację, obejmujący południową część drogi krajowej (do pasa kolejowego) na odcinku od byłej zlewni mleka do granicy z Zawadą, oraz cały zabudowany odcinek drogi gminnej nr 110424L (pierwsza w kierunku lasu za drogą powiatową do Siedlisk). Kiedy realizacja tego projektu? W ciągu najbliższych 2-3 lat, dzisiaj trudno to określić dokładniej. Pierwsze konkretne decyzje będą podjęte w 2019 r. Co z budową wodociągu w dalszej części Płoskiego? To zależy od sytuacji finansowej Gminy, nie będzie na to już unijnych pieniędzy w tej kadencji (do 2023 r.). To zależy także od tego, ile posesji przyłączy się do budowanego obecnie wodociągu. Mamy z tym pewien problem – zadeklarowało się do przyłączenia 60 posesji (ujęto je w projekcie), a umowy na wykonanie przyłączeń podpisane są w 42 przypadkach. Pozwoli nam to rozliczyć unijne pieniądze, ale może być słabym impulsem do inwestowania w nowe projektowanie. Problem polega na tym, że z gminnego budżetu nie można nawet w części finansować budowy przyłączeń, a większość ma własne ujęcia wody. Co w przypadku kanalizacji sanitarnej? Tutaj moim zdaniem odpowiedź jest prostsza: Nie widzę takiej możliwości w latach 2019-2023. Nie ma na to unijnych pieniędzy, koszt jest duży, a potrzeby realizacji innych zadań (w tym wodociągi) są ogromne, ponadto brakuje zainteresowania Mieszkańców. Jeśli więc będzie analizowany temat, to tylko w granicach Aglomeracji Zamojskiej – czyli od granicy Miasta do „Florianki”, i ta właśnie kolonia.

Pozdrawiam, życząc rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Wójt Ryszard Gliwiński, 13.12.2018 r.