Zwracam się z uprzejmą prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych

9725

Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych w miejscowości Skokówka, ul. Ordynacka, przy sklepie Delikatesy Centrum. Brak pasów na jezdni stwarza ogromne zagrożenie, szczególnie dla dzieci, chodzących do sklepu po zakupy. Ulica jest bardzo ruchliwa, samochody nierzadko jeżdżą z nadmierną prędkością.
Pozdrawiam, liczę, iż moja prośba zostanie poważnie rozważona przez odpowiednie służby publicznie
30.08.2017 r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Problem który Pan opisuje jest ważnym. Poruszany był już wielokrotnie przez Mieszkańców. Dotyczy on drogi wojewódzkiej nr 849. Właściwym do wykonania przejścia dla pieszych jest Samorząd Województwa Lubelskiego i działający w Jego imieniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 9ZDW). W Zamościu jest oddział ZDW – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu (RDW) ul. Stefana Batorego 2, 22-400 Zamość Telefon: (84) 638-66-39 Fax: (84) 638-66-39 Email rdw.zamosc@zdw.lublin.pl
W sprawie występowałem w 2017r z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Przesłałem tam również zbiorowy wniosek Mieszkańców Skokówki. Niestety odpowiedzi jakie otrzymałem wskazują, że to Gmina Zamość ma realizować zadanie Samorządu Województwa. W obecnych warunkach jest to niemożliwe. Możliwości finansowe budżetu Gminy są ściśle ograniczone jego dochodami. Mieszkańcy Gminy oczekują ode mnie budowy trwałych nawierzchni dróg gminnych, zbiorczych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego, chodników przy drogach gminnych, utrzymania 12 Szkół, itd. Nie będziemy realizować tych zadań jeśli weźmiemy na siebie ciężar finansowy realizacji zadań Powiatu i Województwa oraz Administracji Rządowej. W Skokówce finansujemy obecnie w 60% budowę dwóch zatok autobusowych i przejścia dla pieszych na ul. Ordynackiej. To zadanie Samorządu Województwa, który daje tylko 40% środków. Uważam, że nie możemy obecnie brać na siebie kolejnego wyzwania. Rozmawiałem o tym z Arkadiuszem Bratkowskim – Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego. Wiem, że rozmawiał później o tym z Z-cą Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich. Podejmę jeszcze kolejne działania w tej sprawie, ale dotyczyły one będą wykonania przejścia dla pieszych przez ZDW Lublin. Zapraszam na zebranie wiejskie Mieszkańców Skokówki – w środę 20 września godz. 18.00 świetlica wiejska.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
17.09.2017 r.