Zmiana zawodu dla rolników i płatny staż

2616

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu realizująca projekt „Twój lepszy start” posiada jeszcze wolne DWA MIEJSCA na szkolenie „Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym ” w Zamościu.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących teren województwa lubelskiego z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym. Szkolenie potrwa 208 godzin i zakończy się egzaminem czeladniczym oraz uzyskaniem świadectwa kwalifikacji. Początek szkolenia planowany jest tuż po świętach i zakończy się w maju.

Uczestnicy będą mieć zapewnione: materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, pokrycie kosztów badań lekarskich, a także zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkolenia.

Projekt „Twój Lepszy start” realizowany jest w ramach działania 9.1 Aktywizacja zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Szczegółowych informacji udziela Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Zamościu przy ul. Pereca 2, pok. 9 (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 84 627 18 32, e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl, www.fundacja.lublin.pl