Mam pytanie odnośnie utylizacji plastikowego zderzaka…

4649

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie utylizacji plastikowego zderzaka, którego przedsiębiorstwo posiadające umowę o wywóz śmieci nie chce przyjąć ani jako odpad wielkogabarytowy ani jako element dowieziony na miejsce. W jaki sposób można się pozbywać takich odpadów, jednocześnie płacąc za wywóz? Czy jest jakaś lista śmieci, których jeszcze nie mogę oddać? I co z nimi robić?
Z poważaniem mieszkanka Płoskiego…
12.07.2017r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Zadaniem Gminy jest organizacja odbioru odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach mieszkalnych. Tego dotyczą opłaty wnoszone przez Mieszkańców. Odbieramy odpady komunalne zmieszane, oraz powstałe na nieruchomości odpady segregowane wymienione w HARMONOGRAMIE ODBIORU KOMUNALNYCH.
PGK Sp. Z.o.o. Zamość nie odbiera zużytych, nie nadających się do eksploatacji części samochodowych. Według przepisów utylizacją elementów pojazdu wycofanego z użycia zajmują się stacje diagnostyczne, autozłomy. Na stronie internetowej www.pgk.zamosc.pl dostępny jest regulamin, który zawiera listę odpadów odbieranych przez PGK.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
12.07.2017 r.